White on Transparent2

HET EUROGUIDE PROJECT

Conflicten  gebaseerd op socio-politieke of religieuze gronden zijn geen nieuw fenomeen op scholen. Echter is er een grote nood om antwoorden te bieden op polariserende situaties waar eerstelijnswerkers geconfronteerd mee worden, in het bijzonder m.b.t. extremistische ideologieën en “wij-zij’-wereldbeelden.

LEER ER ALLES OVER

Play Video

LEER ER ALLES OVER

DE ONLINE TOOLKIT

online trainingSprograMMA

We hebben een compact online trainingsprogramma ontwikkeld om het gebruik van de EUROGUIDE Online Toolkit te vereenvoudigen. 

Een stappenplan helpt gebruikers praktisch op weg.  

Mocht u verder nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

HANDBOEK

Deze EUROGUIDE is gebaseerd  op gesprekken en ervaringen met verschillende focusgroepen verspreid over heel Vlaanderen. We reiken we met deze EUROGUIDE een gedeeld en verbindend kader aan en tonen  hoe we de diversiteit in onze samenleving als een kracht en meerwaarde kunnen aanwenden.

Deze EUROGUIDE is bruikbaar in verschillende onderwijs- en opvoedingscontexten met jongeren. We focussen ons op drie grote luiken:

Samenleven

Gender & Indentiteit

Samenleving & Ideologie

QUIZ

We hebben een quiz gemaakt om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van een kritische blik op de online informatie die via social media en het internet op hen afkomt. Kritisch denken, actief burgerschap en mediawijsheid zijn vormen de basis van dit project.  Deze quiz is speciaal ontwikkeld om dit op een leuke en interactieve manier aan te brengen bij jongeren en hen bewust te maken van de gevaren van online omgevingen.

 

HET EUROGUIDE PROJECT

HET EUROGUIDE PROJECT

De diversiteit in onze samenleving is sterk toegenomen. We ondervinden hiervan dagelijks de voor- en nadelen. In dit project proberen we diversiteit niet te zien als de bron van alle problemen, noch als een ideaal scenario, maar in de eerste plaats als een realiteit met heel veel uitdagingen en kansen. Het
samenleven tussen mensen hangt immers in grote mate samen met de manier waarop mensen en professionals in verschillende domeinen deze diversiteit weten te bespelen. Daar wil dit project toe bijdragen.

De doelstelling van deze  EUROGUIDE is tweeledig: 

  • Enerzijds willen we scholen, onderwijsprofessionals en jongerenorganisaties ondersteunen in het omgaan met etnische, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.
  • Anderzijds biedt deze handleiding alzo een kader aan ter preventie van problematische radicalisering en polarisering.
 

WAAROM EUROGUIDE?

De Europese Commissie (DG-Home) wil het beleid omtrent preventie en opvolging radicalisering van onderuit voeden en stimuleert een multidisciplinaire aanpak tussen verschillende beleidsniveaus en maatschappelijke actoren zowel horizontaal als verticaal. 

In deze handleiding nemen we ook de inzichten mee van de RAN-education werkgroep die werd opgestart in 2015 onder impuls van de Europese Commissie.

Op basis van gesprekken met verschillende focusgroepen verspreid over heel Vlaanderen reiken we met deze handleiding een gedeeld en verbindend kader aan en tonen we hoe we deze diversiteit als een kracht en meerwaarde kunnen aanwenden niet alleen in klas- en schoolgebeuren maar ook voor de realisatie van
het samen leren samenleven breed maatschappelijk. We reiken tevens een aantal tools aan om te kunnen omgaan met polarisatie en controversiële en gevoelige thema’s die voortvloeien uit etnische, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Daarnaast schenken we ook aandacht aan fake news en complotdenken.
Ook de gevolgen van de recente Covid-19 pandemie laten we niet onbesproken. 

CONTACTEER ONS

CONTACTEER ONS

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over het EUROGUIDE project. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.

HET DOEL VAN EUROGUIDE

HET DOEL

Op korte termijn, wil de EUROGUIDE eerstelijnsmedewerkers zelfverzekerder en behendiger maken bij het preventiewerk rond polarisering, radicalisering en extremisme bij jongeren.

Op middellange termijn moeten jongeren, gesteund door eerstelijnsmedewerkers, weerbaarder worden en beter begrijpen hoe zij positieve levenskeuzes kunnen maken.

Op lange termijn wil het  EUROGUIDE project als geheel jonge EU- burgers helpen en bijdragen tot veilige lokale gemeenschappen met een sterke maatschappelijke cohesie.

EUROGUIDE wordt geleid door in totaal 10 partners verspreid over 5 verschillende Europese landen.

EUROGUIDE PARTNERS

DEELNEMENDE LANDEN

belgium
sweden
italy
hungary
netherlands

Tijdens hun adolescentie zitten jongeren volop in een leerproces, waarbij zij hun meningen ontwikkelen op basis van verschillende wereldbeelden. Onderwijs is hierbij essentieel om mee te voorkomen dat jongeren vatbaar zijn voor extremistische ideologieën, organisaties en bewegingen – of deze nu extreem-islamistisch, extreemrechts, extreemlinks zijn, of op één of andere manier een bedreiging vormen voor een inclusieve samenleving. Het is daarom uiterst belangrijk om eerstelijnsmedewerkers (directies, leerkrachten, maatschappelijk werkers, jeugdwerkers,..) te helpen en te ondersteunen zodat ze kwetsbare jongeren beter kunnen behoeden tegen alle mogelijke vormen van extremisme. Het onderwijsleerproces draagt dus bij aan het voorkomen en tegengaan van problematische radicalisering en mogelijk extremisme bij jongeren.

Op lokaal niveau kunnen deze eerstelijnsmedewerkers helpen bij het voorkomen van problematische radicalisering. Door het correct aanpakken van polariserende kwesties kunnen ze er mee voor zorgen dat jongeren minder kwetsbaar zijn voor extremistisch gedachtengoed en ze zich bijgevolg minder buitengesloten voelen. Een van de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van ondersteuning voor eerstelijnsmedewerkers, is dat polariserende kwesties per EU-lidstaat sterk kunnen verschillen. Ook de vormen van extremisme verschillen van land tot land afhankelijk van de politieke context. EUROGUIDE is een interactief platform dat online instrumenten en hulpmiddelen aanreikt aan eerstelijnsmedewerkers om hen te helpen de gedeelde democratische EU-waarden aan te leren aan jongeren. De tools die dit platform levert, zijn ontwikkeld op basis van interviews en workshops met eerstelijnsmedewerkers in België, Zweden, Italië, Hongarije en Nederland. We hebben voor deze methodiek gekozen om te definiëren welke normen, waarden en methoden breed gedragen worden onder de deelnemende onderwijsprofessionals  en op welke manier deze waarden en methoden doorwerken in de omgang met jongeren. Op basis van deze informatie hebben wij voor elk van de vijf Consortium-landen een eigen, specifiek handboek kunnen ontwikkelen gekoppeld aan de lokale politieke context. De online toolkit bevat ook pragmatische ondersteuning in specifieke probleemsituaties voor eerstelijnsmedewerkers. De online quiz helpt jongeren met het ontwikkelen van kritisch denkvermogen en actief burgerschap. Via een online trainingsprogramma helpen wij de eerstelijnsmedewerkers de online tools goed te gebruiken. Deze EUROGUIDE heeft als doel eerstelijnsmedewerkers te ondersteunen bij het integreren van gedeelde normen en waarden in hun dagelijkse praktijk en zo jongeren beter te ondersteunen. Tevens biedt de EUROGUIDE een aantal praktische oplossingen voor specifieke problemen en worden er tools rond mediawijsheid aangeboden waarmee zij de jongeren bestendiger kunnen maken tegen alle vormen van extremisme.

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038