MAATSCHAPPIJ & IDEOLOGIE

Hoe gaan we om met een jongere die ongepaste kledij draagt voor deelname aan bepaalde lessen?

  1. Het is mogelijk dat bepaalde kledij niet geschikt is voor de lessen lichamelijke opvoeding, bv.omdat dit zou kunnen leiden tot een val of blessure.

  2. Sommige scholen verbieden ook het dragen van joggingbroeken, teenslippers of djellaba's.

Elke school ongeacht het net heeft de mogelijkheid haar schoolreglement aan te passen conform de richtlijnen van de overheid en in functie van de lokale context. Schoolreglementen worden goedgekeurd door de raad van bestuur van de scholengemeenschap. 

Het is belangrijk dat de school de ouders informeert over regels hierover, en dit vooraleer de kinderen naar school komen. Het inschrijvingsmoment is daarvoor bij uitstek geschikt. Ouders ondertekenen het schoolreglement en moeten zich eraan houden.

Een leraar dient hier alert voor te zijn, omdat dit signalen kunnen zijn van mogelijke invloed van drukkingsgroepen van buitenaf en eventueel van potentiële radicalisering. Indien een jongere plots religieuze of ideologisch getinte kledij begint te dragen, dient een leraar aandachtig te zijn en dit op te volgen. Het is belangrijk niet in beschuldiging te gaan, maar een empathische curiositeit aan de dag te leggen. Indien tijdens het vraaggesprek blijkt dat hier sprake is van een plotse bekeringsijver en indoctrinatie, kan een expert betrokken worden. Eventueel kunnen ook de ouders uitgenodigd worden op school. Het is belangrijk de ouders in elk proces mee te hebben.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038