Black on Transparent2

MAATSCHAPPIJ & IDEOLOGIE

Hoe gaan we om met weigeringen tot deelname aan kooklessen?

Waarover gaat het?

Scholen worden soms geconfronteerd met specifieke vragen in het kader van de kooklessen. Het gaat om weigeringen om bepaalde ingrediënten te hanteren of om bepaalde voedingsstoffen met de handen te manipuleren.

Welke kaders zijn van toepassing?

De leerplandoelstellingen verplichten het bereiden van eten, er zijn  geen leerplandoelstellingen die het niet eten van bepaalde etenswaren (waaronder vlees) verplichten.[1]

[1] Vlaamse Overheid, “Onderwijsdoelen En Leerplannen in Het Secundair Onderwijs,” Onderwijs Vlaanderen, n.d., https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsdoelen-leerplannen-secundair-onderwijs.

Hoe pedagogisch-didactisch aanpakken?

In het secundair onderwijs krijgen jongeren les met het oog op een latere beroepsuitoefening. Zo worden sommige jongeren opgeleid tot professionele koks. In de opleiding leert de jongere om gerechten klaar te maken voor anderen: kinderen, gezinnen, ouderen, restaurantbezoekers. In het kader van koksopleidingen moeten jongeren de leerplandoelstellingen bereiken en dus leren ze voedsel bereiden van welke aard ook, inclusief de juiste gaarheid, met het oog op professionele zorg of service voor anderen. Deze jongeren kunnen niet vrijgesteld worden, ook niet tijdens het vasten. Het is aldus belangrijk om als school duidelijk aan te geven wat de koksopleiding inhoudt en het gesprek aan te gaan of die opleiding dan wel de meest geschikte is voor de jongere in kwestie en bij problemen in dialoog te treden.

 

Indien er zich toch problemen zouden voordoen, is de meest voor de hand liggende oplossing: wel leren bereiden (smaakvol en volgens de juiste gaarheid) met het oog op professionele zorg/service voor anderen. De smaak en gaarheid kan door anderen beoordeeld worden (de jongere zelf moet de bereidingen dus niet zelf eten/proeven). Op deze manier wordt er respect getoond zowel voor de principes van de jongere (als kok in opleiding) als voor de wensen/behoeften van de latere cliënt.

 

Wat zeggen de RAN-expert en de diversiteitsexperts van CEAPIRE?

We plaatsen het koken centraal. De kans is zeer groot dat studenten later gerechten zullen moeten bereiden en ingrediënten zullen moeten gebruiken die ze zelf niet nuttigen. Studenten mogen niet verplicht worden om te eten van hetgeen ze bereid hebben, maar moeten wel sterk aangemoedigd worden om met alle ingrediënten te kunnen werken en allerlei gerechten leren te bereiden. Belangrijk is wel dat de opleiding en het koken centraal staan, niet de ingrediënten. Een andere mogelijkheid is om ze alternatieve ingrediënten met dezelfde structuur en/of smaak te laten bereiden bv. veggieburgers i.p.v. vleesburgers, veganspek i.p.v. spek …

 

De experts van CEAPIRE stellen dat in principe het eten van varkensvlees of het drinken van alcohol strikt verboden is binnen de islam. Echter, in de niet-Koranische teksten wordt ook een verbod uitgesproken op het in contact komen met verboden ingrediënten. Gezien de nieuwe context van grote moslimgemeenschappen in het Westen, hebben klassieke en moderne geleerden uitzonderingen gemaakt. Bijvoorbeeld: werknemers mogen in een westerse context binnen hun job in contact komen met verboden substanties. 

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038