Black on Transparent2

REFERENTIES

“Aanpak Sociale Polarisatie Na Gevecht in School.” Wij-Zij Polarisatie. Kazerne Dossin, January 14, 2020. https://wij-zij.be/case/aanpak-sociale-polarisatie-na-gevecht-in-school/.
“Aanslag Op Charlie Hebdo Op 7 Januari 2015.” Wikipedia, October 9, 2020. https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslag_op_Charlie_Hebdo_op_7_januari_2015.
“Aanslagen in Christchurch Op 15 Maart 2019.” Wikipedia. Wikipedia, August 28, 2020. https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslagen_in_Christchurch_op_15_maart_2019.
“Activiteiten Voor Leerlingen | School Zonder Racisme.” School zonder racisme, n.d. https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen.
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. “Links Activisme En Extremisme, Divers En Diffuus, Wisselvallig En Wispelturig – Publicatie – AIVD.” aivd.nl. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, September 2, 2013. https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme/documenten/publicaties/2013/09/02/links-activisme-en-extremisme-divers-en-diffuus-wisselvallig-en-wispelturg.
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. “Jaarverslag 2014.” Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014. https://www.aivd.nl/documenten/jaarverslagen/2015/04/22/jaarverslag-aivd-2014.
Anne Frank Stichting. “Educatie – Ons Educatief Aanbod.” Anne Frank Stichting, n.d. https://www.annefrank.org/nl/educatie/.
———. “Fair Play.” Anne Frank Stichting, n.d. https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/27/fair-play-nederlands/.
———. “Op Het Eerste Gezicht.” Anne Frank Stichting, n.d. https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/32/op-het-eerste-gezicht/.
———. “Praatkaarten over Vooroordelen En Discriminatie – Docentenhandleiding.” Anne Frank Stichting, 2019. https://annefrank.freetls.fastly.net/media/filer_public/56/0f/560f2b4b-e145-46de-bb19-eba010e71d8e/afs2019-praatkaarten-handleiding.pdf.
———. “Stories That Move.” Anne Frank Stichting, n.d. https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/33/stories-that-move-nederlands/.
“Antifascisme.” Wikipedia. Wikipedia, November 30, 2020. https://nl.wikipedia.org/wiki/Antifascisme.
“Beginselverklaring Neutraliteit.” OVSG – De gemeente maakt school, n.d. https://www.ovsg.be/gemeentelijk-onderwijs/beginselverklaring-neutraliteit.
Belga. “Anja Hermans Vrijgesproken van Brandstichting.” Gazet van Antwerpen. Gazet van Antwerpen, November 27, 2006. https://www.gva.be/cnt/oid436673.
Belgisch Staatsblad. Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, 2007002099 § (2007). https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007051035&table_name=wetpdf.
———. Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen., 2007002098 § (2007). https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2007002098&la=N.
———. Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden, 1981001359 § (1981). https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/Antiracismewet_30_juli_1981.pdf.
Bogaerts, An. “De Ontkenning van de Evolutietheorie Door de Islam. Allah of Aap – Moslimcreationisme in Vlaanderen.” Thomas Moore Hogeschool, 2005.
“Bord Vol Kinderrechten.” UNICEF België, n.d. https://www.unicef.be/nl/bord-vol-kinderrechten.
Brandsma, Bart. Polarisatie : Inzicht in de Dynamiek van Wij-Zij Denken. Schoonrewoerd: Bb In Media, 2019.
Brecht Decoene. Achterdocht Tussen Feit En Fictie Kritisch Omgaan Met Complottheorieën. Brussel: Brussel Vubpress, 2016.
“Cartoons over Mohammed in Jyllands-Posten.” Wikipedia, November 24, 2020. https://nl.wikipedia.org/wiki/Cartoons_over_Mohammed_in_Jyllands-Posten.
Cauberghs, Olivier. “Reader Online Extremisme.” Textgain, 2020.
Ceapire en GO! Gemeenschap voor de Vlaamse Gemeenschap. Radicaliseringsroos. December 2020.
“Ce Que l’on Sait de Brenton Tarrant, l’auteur Présumé Du Massacre de Christchurch.” LaLibre.be. La Libre, March 15, 2019. https://www.lalibre.be/international/ce-que-l-on-sait-de-brenton-tarrant-l-auteur-presume-du-massacre-de-christchurch-5c8b512e7b50a60724c64203.
“Clash of Conflicts.” Vredescentrum Antwerpen, n.d. https://www.vredescentrum.be/project/secundair-onderwijs/clashofconflicts.html.
College voor de Rechten van de Mens. “Toolbox Mensenrechten Op School.” College voor de Rechten van de Mens, n.d. https://mensenrechten.nl/nl/opschool.
Coolsaet, Rik. “Wat Drijft de Syriëstrijder?” Samenleving En Politiek 22 (February 2015): 4–13.
Dajani, Rana. “Evolution and Islam – Is There a Contradiction?” Muslim Science, August 9, 2015.
Deklerck, Johan, and Van Overveld, Kees. De Preventiepiramide : Preventie van Probleemgedrag in Het Onderwijs. Leuven ; Den Haag: Acco, 2011.
Departement Onderwijs en Vorming. “HANDVATTEN VOOR DE PREVENTIE, AANPAK EN OMGANG MET RADICALISERING & POLARISERING BINNEN HOGER ONDERWIJS En VOLWASSENENONDERWIJS.” Departement Onderwijs en Vorming, October 20, 2020. https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handvatten_preventie_polarisering_radicalisering_hogeronderwijs_volwassenenonderwijs_20102020.pdf.
De Waele, Maarten. “Aansluiten Bij Het ‘Grote Fascistische Monster’: Inzicht in Het Toetredingsproces van Extreemrechtse Individuen.” Cahiers Politiestudies 42 (February 2017): 39.
Dienst Beleid en Strategie. “Procedure – Opvang & Begeleiding ‘Child Returnees’ – School En Klasniveau.” GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, January 24, 2020.
Dierckx, Eva. “Breng de Wereld in Je Klas.” Studio Globo, 2016. https://www.studioglobo.be/aanbod/breng-de-wereld-je-klas.
Dierickx, Eva. “‘Dat Potlood Is Niet Huidskleur. Het Is Bruin’: Praten over Huidskleuren in de Klas.” Kleutergewijs – De blog over innovatie en onderzoek in kleuteronderwijs, September 6, 2016. https://kleutergewijs.wordpress.com/2016/09/06/dat-potlood-is-niet-huidskleur-het-is-bruin-praten-over-huidskleuren-in-de-klas/.
“Educatief Lesmateriaal | UNICEF België.” Unicef, n.d. https://www.unicef.be/nl/kinderrechteneducatie/educatief-lesmateriaal.
Europol. “European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT).” Europol, 2020. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020.
First Draft. “First Draft.” First Draft. Accessed December 16, 2020. https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resource/2-assessment-observation/.
GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen. “Art Education Programme.” Athena Syntax. GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen, n.d. https://athenasyntax.org.
GO! Onderwijs voor de Vlaamse Gemeenschap. “Omgaan Met Etnische, Culturele En Levensbeschouwelijke Diversiteit Een Handleiding Voor de GO! Onderwijsprofessional.” GO! Onderwijs voor de Vlaamse Gemeenschap, 2020.
———. “De Evolutie van Adam En Eva.” GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2018. https://www.g-o.be/de-evolutie-van-adam-en-eva.
———. “GO! Pro – Leerlijn Actief Burgerschap.” Pro.g-o.be. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2015. https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/aan-de-slag-met-actief-burgerschap/in-het-secundair-onderwijs/toolkit-leerlijn-actief-burgerschap-llab.
———. “Het Pedagogisch Project van Het GO! (Kortweg: PPGO!).” g-o.be. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2017. https://www.g-o.be/het-pedagogisch-project-van-het-go-kortweg-ppgo/.
———. “Neutraliteit.” GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, n.d. https://www.g-o.be/neutraliteit/.
———. “Neutraliteit Gedefinieerd Door de Raad van Het GO!” GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, n.d. https://pro.g-o.be/blog/Documents/Definitie%20Neutraliteit_2016_DEF.pdf.
———. “Omzendbrief 1 September 2013.” GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, September 1, 2013. https://mijnpro.g-o.be/mijn-organisatie-site/kennis-informatie-site/beleidsbib-site/Documents/Omzendbrief_2013_1_omz.pdf.
———. “‘Samen Leren Samenleven’ – Ons PPGO!” GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2015. https://www.g-o.be/samen-leren-samenleven-ons-ppgo/.
Halima, Myriam, Saray Declercq, Els Consuegra, and Van De. Gender Op School: Leidraad Voor Een Genderinclusieve Leeromgeving. Brussel: Politeia, 2017.
Heremans, Karin. Mijn Kleine Jihad : Gedeelde Waarden Voor de Samenleving. Antwerpen ; Amsterdam: Houtekiet, 2017.
Horgan, John G. “Deradicalization or Disengagement? A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation.” Revista de Psicología Social 24, no. 2 (2009): 291–98. https://www.researchgate.net/publication/299134329_Deradicalization_or_disengagement_A_process_in_need_of_clarity_and_a_counterterrorism_initiative_in_need_of_evaluation.
Houellebecq, Michel. Soumission. Paris: J’ai Lu, 2017.
Husband, Terry. “I Don’t See Color: Challenging Assumptions about Discussing Race with Young Children.” Early Childhood Education Journal, no. 39 (2012): 365–371.
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Gedwongen Huwelijk.” Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, n.d. https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/gedwongen_huwelijk#:~:text=Wetgeving.
———. GEDWONGEN HUWELIJK? HANDLEIDING VOOR DIENSTVERLENERS. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 2015. https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/84%20-%20Gedwongen%20huwelijk.%20Handleiding%20voor%20dienstverleners.pdf.
———. “Nationaal Actieplan Ter Bestrijding van Alle Vormen van Gendergerelateerd Geweld 2015-2019.” Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 2015. https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_ter_bestrijding_van_alle_vormen_van_gendergerelateerd_geweld_2015.
“Katholiek Onderwijs Vlaanderen Verzet Zich Tegen Elke Vorm van Racisme En Discriminatie | Katholiek Onderwijs Vlaanderen.” Katholiek Onderwijs Vlaanderen, June 4, 2020. https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/katholiek-onderwijs-vlaanderen-verzet-zich-tegen-elke-vorm-van-racisme-en-discriminatie.
Kerr, David, and Ted Huddleston. “Managing Controversy – Developing a Strategy for Handling Controversy and Teaching Controversial Issues in Schools.” Strasbourg: Council of Europe., 2017. https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7247-managing-controversy-developing-a-strategy-for-handling-controversy-and-teaching-controversial-issues-in-schools.html.
———. “Teaching Controversial Issues. Professional Development Pack for the Effective Teaching of Controversial Issues Developed with the Participation of Cyprus, Ireland, Montenegro, Spain and the United Kingdom and the Support of Albania, Austria, France and Sweden.” Strasbourg: Council of Europe, 2015. https://edoc.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7738-teaching-controversial-issues.html#.
Khalid Benhaddou, and Emilie Le Roi. Halal of Niet? Alle Vragen Omtrent Islam En Onderwijs in Vlaanderen Beantwoord. Gent: Borgerhoff & Lamberigts Nv, 2018.
Kinderrechtenschool – School for Rights. “Lesmateriaal.” Kinderrechtenschool – School for Rights, n.d. http://kinderrechtenschool.be/lesmateriaal.
Klasse. “Racisme Bij Ouders : Hoe Reageer Je?” KlasCement, November 27, 2017. https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/77563/racisme-bij-ouders-hoe-reageer-je/.
Kruglanski, Arie W., Michele J. Gelfand, Jocelyn J. Bélanger, Anna Sheveland, Malkanthi Hetiarachchi, and Rohan Gunaratna. “The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremism.” Political Psychology 35 (January 22, 2014): 69–93. https://doi.org/10.1111/pops.12163.
Kruit. “KlasCement Voor Wereldburgers.” KlasCement, n.d. https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/.
Lenos, Steven, and Jordy Krasenberg. “Dealing with Fake News, Conspiracy Theories and Propaganda in the Classroom.” RAN – Centre of Excellence, November 2017. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_dealing_fake_news_conspiracy_theories_propaganda_classroom_29-30_11_2017_.pdf.
Lievens, Johan, and Jonas Vernimmen. “Dees Geloofde Ni! Levensbeschouwelijke Diversiteit Integreren in de Klas: Over Rechten, Plichten En Vrijheden – Een Juridische Blik Op Levensbeschouwelijke Diversiteit Op School.” Keki – Research on Stage, October 16, 2017.
Maarten Van Alstein. Omgaan Met Controverse En Polarisatie in de Klas. Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018.
Mediawijs – Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid. “Affiche: Betrouwbare Info of Toch Fake?” Mediawijs – Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, October 10, 2017. https://mediawijs.be/tools/affiche-betrouwbare-info-of-toch-fake.
———. “Educatief Pakket: Beelden in Het Nieuws.” Mediawijs – Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, June 22, 2017. https://mediawijs.be/tools/educatief-pakket-beelden-nieuws.
Mellis, Collin. “Vraag-En-Aanbod-Model van Mellis.” Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2014. https://www.kinderbescherming.nl/themas/radicalisering-van-jongeren/vraag-en-aanbod-model-van-mellis.
“Met de Klas.” Kazerne Dossin, n.d. https://www.kazernedossin.eu/NL/Bezoek/Met-de-klas.
Ministerie van Justitie en Veiligheid. “Radicalisering.” Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, n.d. https://www.nctv.nl/onderwerpen/radicalisering.
Moghaddam, Fathali M. “The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration.” American Psychologist 60, no. 2 (2005): 161–69. https://doi.org/10.1037/0003-066x.60.2.161.
Moolenbroek, Anco van, Kerst Boersma, and Arend Jan Waarlo. “Denkbeelden van Jongeren over Gedrag van Mens En Dier En Het Onderzoeken Daarvan.” Tijdschrift Voor Didactiek in de Bèta Wetenschappen 24 (2007): 5–30. http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/Tdbeta_24_1_Van_Moolenbroek.pdf.
“Moord Op Samuel Paty.” Wikipedia, January 4, 2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_Samuel_Paty.
Moors, Hans, and Esther van den Reek. “Voedingsbodem Voor Radicalisering Bij Kleine Etnische Groepen in NederlandEen Verkennend Onderzoek in de Somalische, Pakistaanse, Koerdische En Molukse Gemeenschappen.” IVA Policy Research & Consultancy, 2010. https://www.researchgate.net/publication/317342063_Voedingsbodem_voor_radicalisering_bij_kleine_etnische_groepen_in_Nederland_Een_verkennend_onderzoek_in_de_Somalische_Pakistaanse_Koerdische_en_Molukse_gemeenschappen_Deelrapport_literatuuronderzoek.
Mouissie, Lilian, Kitty van Voorst-van Beest, and Mayke Den Ouden. Toolkit Burgerschapseducatie- Doen Wat Werkt! CED-Groep, 2015. https://onderwijsdatabank.nl/90243/toolkit-burgerschapseducatie/.
Naima Charkaoui. Racisme  : Over Wonden En Veerkracht. Antwerpen (Berchem): Epo Uitgeverij & Distributie, 2019.
“Nazi.” Wikipedia, July 31, 2020. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi.
“Neonazisme.” Wikipedia, December 15, 2020. https://nl.wikipedia.org/wiki/Neonazisme.
News, BBC. “Anatomy of a Killing – BBC News.” YouTube Video. YouTube, September 23, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=4G9S-eoLgX4.
Nicolas, Loïc. “Wat Zijn Complottheorieën?” Mediawijs – Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, n.d. https://mediawijs.be/dossiers/dossier-media-en-radicalisering/wat-zijn-complottheorie%C3%ABn.
“Nikki Sterkenburg in Het NRC over Online Rechts-Extremisme.” Universiteit Leiden. NRC, March 5, 2020. https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/03/nikki-sterkenburg-in-het-nrc-over-online-rechts-extremisme.
Nordbruch, Götz, and Stijn Sieckelinck. “Transforming Schools into Labs for Democracy – A Companion to Preventing Violent Radicalisation through Education.” RAN Centre of Excellence, October 2018. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf.
NTA: Nuance door Training en Advies. “Radicale Groepen En Het Coronavirus: Online Narratieven.” NTA: Nuance door Training en Advies, 2020. https://pro.g-o.be/blog/Documents/Radicale%20groepen%20en%20het%20coronavirus.pdf.
OCAD. “Publicaties.” OCAD Belgium, n.d. https://ocad.belgium.be/?cn-reloaded=1.
Omestad, Thomas, David E. Kaplan, and Stefan Lovgren. “The Joy of the Turks, The Fury of the Kurds.” U.S. News & World Report, March 1, 1999.
Onderwijs & Vorming. “Procedure Voor Toeleiding Naar Onderwijs van Minderjarige Terugkeerders Uit Syrië/Irak.” Https://Www.Onderwijs.Vlaanderen.Be/Sites/Default/Files/Atoms/Files/Draaiboek_terugkeerders_06022020.Pdf. Vlaamse Overheid, February 6, 2020.
Onderwijs Vlaanderen. “Hulp En Leermiddelen Bij Radicalisering.” Onderwijs Vlaanderen, n.d. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hulp-en-leermiddelen-bij-radicalisering.
Onderwijs Vlaanderen. “Thema’s A-Z: Webpagina’s, Omzendbrieven, Formulieren.” data-onderwijs.vlaanderen.be. Vlaamse Overheid, n.d. https://data-onderwijs.vlaanderen.be/a-z/?tid=12&D=0&S=0&DT=5&DO=7&tchk=1608207532577.
“Onderwijsdoelen Basisonderwijs.” Onderwijsdoelen.be. Vlaamse Overheid, n.d.
“Partijpolitieke Polarisatie in de Klas.” Wij-Zij Polarisatie. Kazerne Dossin, October 9, 2019. https://wij-zij.be/case/politieke-polarisatie-in-de-klas/.
Patist, Jaap, and Bjorn Wansink. “Lesgeven over Gevoelige Onderwerpen: Het Aangaan van Een Moeilijk Gesprek in de Klas.” Kleio 4 (2017): 44–47.
Pedagogische begeleidingsdienst GO! “Leerplan Basisonderwijs.” GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2015. https://pro.g-o.be/blog/Documents/Lichamelijke%20opvoeding%20BaO.pdf.
Pligt, J. van der, and W. Koomen. “Achtergronden En Determinanten van Radicalisering En Terrorisme.” University of Amsterdam, 2009. file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/90588_325289.pdf.
“Preventieve Aanpak Op School Na Couppoging in Turkije.” Wij-Zij Polarisatie. Kazerne Dossin, September 10, 2019. https://wij-zij.be/case/preventieve-aanpak-op-school-na-couppoging-in-turkije/.
“QUOTE : ANJA HERMANS.” De Standaard. De Standaard, September 12, 2015. https://www.standaard.be/cnt/dmf20150911_01862730.
Radar – Bureau voor sociale vraagstukken. “Training Aanpak En Preventie Radicalisering.” Radar Advies, n.d. https://www.radaradvies.nl/producten/training-aanpak-en-preventie-radicalisering/.
RAN – Centre of Excellence. “RAN MANUAL: Responses to Returnees: Foreign Terrorist Fighters and Their Families.” Https://Ec.Europa.Eu/Home-Affairs/Sites/Homeaffairs/Files/Ran_br_a4_m10_en.Pdf. RAN – Centre of Excellence, July 2017.
RAN – Radicalisation Awareness Network. “RAN EDU Academy: Far-Right Extremism in the Classroom.” RAN – Radicalisation Awareness Network. RAN – Radicalisation Awareness Network. Accessed June 2019. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_academy_far-right_extremism_in_classroom_berlin_13-14_062019_en.pdf.
———. “Tackling the Challenges to Prevention Policies in an Increasingly Polarised Society.” RAN – Radicalisation Awareness Network, 2016. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_tackling_challenges_prevention_policies_increasingly_polarised_society_112016_en.pdf.
———. “COVID-19 Narratives That Polarise.” RAN: Radicalisation Awareness Network, December 2020. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/ran_paper_covid-19_stories_that_polarise_20201112_en.pdf.
———. “Manifesto for Education – Empowering Educators and Schools.” ec.europe, March 17, 2015. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/manifesto-for-education-empowering-educators-and-schools_en.pdf.
Rosman, Cyril, and Tobias den Hartog. “AIVD: Online Opleving van Extreem-Rechts.” Ad.nl. AD, April 29, 2020. https://www.ad.nl/binnenland/aivd-online-opleving-van-extreem-rechts~a7f8ada6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
Schooldirect. “Preventie van Radicalisering,” n.d.
Sensoa. “Hoe Begeleid Je Seksuele Vorming? – Afspraken Maken Met Pickasoll – Tips – Jongeren Begeleiden | Sensoa.” Sensoa, 2017. https://www.sensoa.be/goede-begeleidershouding-bij-seksuele-vorming-met-pickasoll.
———. “Seksuele Vorming Voor Leraren En Begeleiders.” Sensoa, n.d. https://www.seksuelevorming.be.
StampMedia. “Complottheorieën – StampMedia.” Nieuws in de klas, n.d. https://www.nieuwsindeklas.be/aan-de-slag-met-nieuws-in-de-klas/lesmateriaal/complottheorieen-stampmedia/.
———. “FAKE NEWS EN COMPLOTTHEORIEËN.” StampMedia, May 18, 2020. https://www.stampmedia.be/node/11605.
Sven Gellens, Lore Deweerdt, and Mieke Enckels. Groeien in Actief Burgerschap Samen Leren Samenleven. Brussel Politeia, 2018.
Times of Migration, and Bart Brandsma. “Polarization & Migration (Incl. Dutch Subtitles).” YouTube. Times of Migration, November 24, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=5R3gzMONDUI&feature=emb_logo.
“Van Davos Tot Porto Alegre.” MO*. Mondiaal Nieuws, n.d. https://www.mo.be/artikel/van-davos-tot-porto-alegre.
Vandenbroeck, Michel, and Caroline Boudry. Spiegeltje, Spiegeltje… – Een Werkboek Voor de Kinderopvang over Identiteit En Respect. Amsterdam: SWP, 2006.
Verburg, Marja, and Wiebke Pittlik. “Vragen Na Terreuraanslag Hanau.” DIA – Duitsland Instituut. DIA – Duitsland Instituut, February 21, 2020. https://duitslandinstituut.nl/artikel/35699/vragen-na-terreuraanslag-hanau.
Vlaamse Overheid. “Eindtermen Basisonderwijs.” Onderwijsdoelen.be, n.d. https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=basisonderwijs&filters=onderwijsniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3Df7dcdedc9e9c97a653c7dba05896ef57a333480b%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DBasisonderwijs%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DBasisonderwijs%26bo_onderwijs_subniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3Dc6770d35508ce6bdab180b85cb08a171f2ed94be%26bo_onderwijs_subniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DBasisonderwijs%2520%253E%2520Lager%2520Onderwijs%26bo_onderwijs_subniveau%255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DLager%2520Onderwijs.
———. “Leerplicht, Aan- En Afwezigheden.” Onderwijs Vlaanderen, n.d. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht-aan-en-afwezigheden.
———. “Onderwijsdoelen En Leerplannen in Het Secundair Onderwijs.” Onderwijs Vlaanderen, n.d. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsdoelen-leerplannen-secundair-onderwijs.
———. “Uitgangspunten Eindtermen Cultureel Bewustzijn En Culturele Expressie.” Onderwijsdoelen.be, n.d. https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4840.
———. “Visienota Integrale Zorg En Ondersteuning in Vlaanderen.” Vlaanderen.be, 2012. https://www.vlaanderen.be/publicaties/visienota-integrale-zorg-en-ondersteuning-in-vlaanderen.
Vlaamse Overheid – Departement Onderwijs. “Gemeenschappelijke Verklaring over Een Beleid Met Betrekking Tot Gender En Seksuele Geaardheid in Het Onderwijs,” 2012. http://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/gender-en-seksuele-geaardheid-charter.pdf.
Vlaamse Regering. “Actieplan Ter Preventie van Actieplan Ter Preventie van Gewelddadige Radicalisering Gewelddadige Radicalisering En Polarisering En Polarisering.” Vlaamse Regering, May 19, 2017. https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Actieplan%20ter%20preventie%20van%20gewelddadige%20radicalisering%20en%20polarisering.pdf.
“Volledige Activiteitenmap.” UNICEF België, n.d. https://www.unicef.be/nl/education/volledige-activiteitenmap.
Wanless, Sharon B., and Patricia A. Crawford. “Reading Your Way to a Culturally Responsive Classroom | NAEYC.” Naeyc.org, 2016. https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/may2016/culturally-responsive-classroom.
Wardle, Claire, and Hossein Derakhshan. “Information Disorder: Toward An Interdisciplinary Framework For Research And Policy Making.” Council of Europe, 2017. https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c.
Weggemans, Daan, Edwin Bakker, and Peter Grol. “Who Are They and Why Do They Go? The Radicalisation and Preparatory Processes of Dutch Jihadist Foreign Fighters.” Perspectives on Terrorism 8, no. 4 (2014).
“What Is Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory?” Psychologynoteshq.com, 2013. https://www.psychologynoteshq.com/bronfenbrenner-ecological-theory/.
Wienke, D., and O. Ramadan. “Polarisatie En Radicalisering Bij Jongeren.” Nederlands Jeugdinstituut, 2011. https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html.
Wij-Zij Polarisatie. “Praktijkcases.” Wij-Zij Polarisatie. Kazerne Dossin, n.d. https://wij-zij.be/praktijkcases/.
Winkler, Erin N. “Children Are Not Colorblind: How Young Children Learn Race.” Pace 3, no. 3 (2009). https://inclusions.org/wp-content/uploads/2017/11/Children-are-Not-Colorblind.pdf.
De Democratische Dialoog, n.d. http://democratischedialoog.be/.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038