Black on Transparent2

WAAR KAN IK TERECHT?

1. Preventie van radicalisering – overheidsinitiatieven: Leidraad voor de preventie en aanpak van radicalisering

Het Departement Onderwijs en Vorming reikt handvatten aan die je school helpen omgaan met radicalisering, en die mee je deradicaliseringsbeleid vormgeven of bijsturen.

In de leidraad vind je:

● met welke preventieve maatregelen en initiatieven kan een school radicalisering voorkomen.
● wat kan een school doen als ze bij leerlingen verontrustende signalen vaststelt die geen acute dreiging vormen voor de school en/of de maatschappij: hoe signalen erkennen? Bij welke actoren kan een school terecht?
● wat kan een school doen als ze bij leerlingen verontrustende signalen vaststelt die wel een acute dreiging vormen voor de school en/of de maatschappij.
● hoe reageert een school best als ze verontrustende informatie over derden verneemt.

Er is ook een webpagina met linken naar leermiddelen en een dossier van Klasse over radicalisering.


2. Brochure: “Wat als je kind radicaliseert?”

Verschillende Antwerpse organisaties , waaronder De Opvoedingswinkel, publiceerden samen de brochure “Wat als je kind radicaliseert?”

Hierin vinden ouders tips over hoe ze kunnen merken dat hun kind radicaliseert en waar ze terecht kunnen voor hulp.


3. De Opvoedingslijn (078 15 00 10) opvoedingslijn@groeimee.

Deze hulplijn biedt voortaan ook antwoorden op vragen van verontruste ouders over de mogelijke radicalisering van hun kinderen. De hulplijn biedt vraagverheldering, informatie en ondersteuning om indien nodig gericht te kunnen doorverwijzen naar de geschikte hulpverlening.

Alle informatie vind je in het persbericht en de werking van de hulplijn.


4. De theologische infolijn (0800/200.98) infolijn.islam@embnet.be

Elke weekdag van 9.30u – 12u of via sms : 0472/79.35.11.
De infolijn is bedoeld voor jongeren op zoek naar hun islamitische identiteitsontwikkeling, voor ouders of kennissen/vrienden van jongeren die aan het radicaliseren zijn en voor hulpverleners (met of zonder moslimachtergrond) op zoek naar ondersteuning rond het theologische aspect om dit te kunnen toepassen binnen hun werkdomein.


5. Subsidie project CONNECT

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits kent een subsidie toe van 100.000 euro toe voor het project CONNECT van het vormingscentrum Arktos voor jongeren. Zeven GO! scholen nemen hieraan deel. Het project heeft als doel om heel snel expertise in te zetten in die scholen in Vlaanderen en Brussel waar een concentratie van jongeren met extreem risicogedrag de draagkracht en de veerkracht van het leerkrachtenteam en de scholen te boven gaat. Alle info over project CONNECT vind je hier . Alles over Arktos op hun webstek.


6. Lespakket

De medewerkers van Vranckx Actua (Canvas) bundelden de reportage “Mijn Jihad” in een handig lespakket waarin ze verduidelijken hoe je zo’n klasgesprek kunt starten. De videofragmenten kunnen dienen als aanzet tot of aanvulling bij een gesprek of debat.
Hier vind je de YouTube-afspeellijst . Je kan de reportage ook integraal online vinden.


7. Handleiding Diversiteit

Het Go! Onderwijs voor de Vlaamse Gemeenschap heeft een handleiding “Omgaan met etnische, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit – een handleiding voor de GO! Onderwijsprofessional” ontwikkeld.
De bedoeling van deze handleiding is om scholen en hun onderwijsprofessionals te ondersteunen in het omgaan met etnische, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.


8. Netwerk van islamexperten: gratis hulp op maat

Een netwerk van islamexperten helpt je school gratis met vragen rond de Islam en gaat op zoek naar een antwoord op maat.
De experten beschikken over een grondige kennis van de Islam, maar zijn ook vertrouwd met de leefwereld van jongeren. Ze staan klaar voor jongeren, klasgroepen en eerstelijnswerkers (leerkrachten, CLB-medewerkers en NAFT-begeleiders):
● Ze geven duidingen over de Islam en de waarden en normen binnen de Islam
● Ze begeleiden klasgesprekken en laten jongeren zo kennismaken met elkaars levensovertuiging
● Ze geven inzicht in waarom jongeren radicaliseren. Ook met concrete bezorgdheden rond radicalisering kan je bij hen terecht.
● Ze informeren en coachen leerkrachten, zodat zij met meer zelfvertrouwen zelf in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders.
Wil je een beroep doen op het netwerk? Neem contact op via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.
Nieuwsgierig hoe alles verloopt? Bekijk het filmpje Klasse – Imam Khalid brengt moslims en niet-moslims dichter bij elkaar.


9. Klasse

Dossier Radicalisering
Klasse ontwikkelde een dossier over radicalisering met duiding en getuigenissen van leerkrachten en medeleerlingen. Daarnaast bevat het dossier ook praktische tips rond signaalherkenning, aanpak en preventie. Je vindt er ook een overzicht van hulplijnen en lesmateriaal.

Dossier Crisismanagement
Het dossier Crisismanagement leert je meer over de aanpak van crisissituaties. Wat kan je als school doen, en hoe kan je je hierop voorbereiden?

Klasse-live
2 deskundigen beantwoordden vragen over radicalisering via livestream .
Youtube – Klasse live: radicalisering bij jongeren


10. KlasCement: leermiddelen radicalisering

Leermiddelenwebsite KlasCement verzamelt tools en leermiddelen over verschillende onderwerpen. Je kan hier ook lesmateriaal en educatief materiaal vinden over het thema radicalisering en mediawijsheid.

11. Normaal Radicaal: online seminaries over radicalisering en identiteit

Het Bijzonder Comité Herinneringseducatie stelt 3 online seminaries ter beschikking, waarin telkens een antwoord wordt gezocht op een kritische vraag rond radicalisering. Elk webinar behandelt een ander thema. Per thema vind je een informatiedossier. De webinars zijn gratis en duren 60 minuten.
● Sessie 1: Radicalisering in perspectief
● Sessie 2: Waar komt gewelddadige radicalisering vandaan
● Sessie 3: Dialoog en positieve identiteitsontwikkeling


12. Kleur Bekennen: leermiddelen over wereldburgerschap en radicalisering

Kleur Bekennen geeft je inspiratie en ondersteuning om in de klas aan de slag te gaan rond wereldburgerschap en om radicalisering bespreekbaar te maken vanuit verschillende invalshoeken. Je vindt er:
● Een blog met leermiddelen voor digitaal gebruik
● Educatief materiaal dat je per provincie kan ontlenen
● Toegang tot online documentatiecentra per provincie
● Nascholingen en workshops


13. Mediawijsheid en haatspraak – Kenniscentrum Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en IMEC vzw. Mediawijs biedt handvatten om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Op de website vind je informatie, tools, vormingen en onderzoek.
● Het kenniscentrum Mediawijs stelt rond de vraag ‘Hoe omgaan met geweld in de media?’ een dossier ter beschikking: ‘Mediawijsheid in tijden van dreiging en terreur’. In dit dossier kom je te weten hoe je in het lager onderwijs op een positieve, actieve manier kan omgaan met terreur, oorlog, geweld en angst.
● Meer informatie over de relatie tussen media en radicalisering vind je in het dossier ‘Media en radicalisering’ .
● Ontdek hoe je in het lager onderwijs op een positieve, actieve manier kan omgaan met terreur oorlog, geweld en angst
● Vind hier meer informatie over hoe je kan praten met kinderen over geweld en aanslagen in het nieuws.
● Bekijk ook de infographic ‘is het een schending van mensenrechten?’ op de website van Mediawijs.
● Mediawijs lanceerde samen met meer dan 20 partners MediaNest , een website voor ouders over mediaopvoeding en mediagebruik. Voor ouders met kinderen tot 18 jaar.


14. No Hate Speech Movement

Voor tools, tips en informatie rond (online) haatspraak kan je steeds terecht op de webpagina van de No Hate Vlaanderen . De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa voor online mensenrechten, die polarisering wil tegengaan en focust op haatspraak. Tussen 2016 en 2018 zorgde No Hate Vlaanderen voor de lokale vertaling met een focus op sensibilisering, vorming en ondersteuning van kinderen, jongeren en intermediaire om hen weerbaar te maken en actie te ondernemen tegen haatspraak.


15. Contactpersonen

Referentiepersonen voor CLB:
● OVSG/POV: Marjolein.petit@ovsg.be
● Vrij CLB Netwerk: marleen.vandenmooter@vrijclbnetwerk.be
● GO!: sofie.van.van.bussche@g-o.be

Referentiepersonen voor scholen:
● OVSG: Marjolein.petit@ovsg.be
● POV: joris.diels@pov.be
● OKO: johan.royeaerd@telenet.be
● Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
○ dieter.hoedekie@katholiekonderwijs.vlaanderen.be
○ Meer info: http://katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/radicaliteit-insluiten
● GO!:
○ hanne.lannoo@g-o.be
○ karin.heremans@g-o.be
○ Meer info: http://pro-go.be/over-go/actuele-themas-preventie-radicalisering

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038