Black on Transparent2

Hej.

Välkommen till din personliga EUROGUIDE dashboard.  

Nedan kan du läsa instruktionerna för att påbörja frågesporten med din grupp.

Läs här för att förstå hur frågesporten fungerar
  1. Ge ungdomarna i din grupp tillgång till frågesporten genom att dela ditt unika ID nummer och URL-länk (se nedan). Det är viktigt att ungdomarna använder ditt unika ID nummer så att resultaten hamnar här i din personliga dashboard.

  2. Låt dina ungdomar spela frågesporten och se till att alla svarar på alla frågorna för att slutföra frågesporten. 

  3. När din grupp svarat på alla frågorna kommer du att få de aggregerade resultaten nedan som samlas in i två kategorier: polarisering (Att leva tillsammans + Genus + Samhälle & Ideologi) och online säkerhet och medvetenhet om falska nyheter.

  4. Din ungdomsgrupp kommer att ha ett slutresultat som sträcker sig från 0 till 30 under båda kategorierna. Nedanstående tabell placerar din grupps poäng; ju högre resultatet, desto fler diskussioner måste du ha med din grupp för att bättre förstå hur man kan ta itu med dessa olika svar och gruppdynamiken.  

Frågesportdata

Skicka informationen nedan till ungdomarna i din grupp så att de kan komma igång med frågesporten.

FRÅGESPORT ID

FRÅGESPORT LÄNK

https://euroguide-toolkit.eu/language-select/se/se-fragesport/

Ta en snabb titt på frågesportfrågorna?
Ladda ner frågorna här.

Frågesportresultat

Klicka på den lila knappen nedan för att uppdatera poängen.

Klicka på den röda knappen nedan för att rensa poängen. Gör detta innan du börjar en ny frågesession.

VARNING: genom att trycka på den här knappen raderas poängen från den aktuella gruppen helt. Innan du rensar resultaten, överväg att ta en skärmdump av poängen om du vill spara dem för senare användning.

Onlinesäkerhet & Fake News

Detta är den sammanlagda poängen för din grupp under denna kategori. Se nedan vad poängen betyder exakt:

0 - 8

Grattis, ungdomarna i din grupp vet hur man navigerar säkert på nätet med bl.a. ett kritiskt tänkande. 

9 - 18

Ungdomarna i din grupp klarade sig ganska bra, men det finns några frågor och åsikter som måste behandlas. Se till att inkludera alla i en öppen dialog tillsammans.

19 - 28

De flesta av ungdomarna i din grupp är inte medvetna om farorna med internet, falska nyheter, osv. En öppen diskussion är nödvändig. Se till att vara vaksamma för alarmerande signaler bland gruppen.

Asset 2

Polarisering

Detta är den sammanlagda poängen för din grupp under denna kategori. Se nedan vad poängen betyder exakt:

0 - 8

Grattis, ungdomarna i din grupp är världsmedborgare och har ett öppet sinne.

9 - 18

Ungdomarna i din grupp klarade sig ganska bra, men det finns några frågor och åsikter som måste behandlas. Se till att inkludera alla i en öppen dialog tillsammans.

19 - 30

De flesta av ungdomarna i din grupp har åsikter som är bl.a. odemokratiska. En öppen diskussion är nödvändig. Se till att vara vaksamma för alarmerande signaler bland gruppen.

Asset 1

Din åsikt är viktig

Vad tycker du om EUROGUIDEs frågesport? Låt oss veta genom att skicka ett meddelande till oss.

europe logo white

PERSONLIG DASHBOARD

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038