White on Transparent2

euroguide projektet

Diskussioner och konflikter baserade på socio-politiska eller religiösa argument är inget nytt fenomen i bl.a. skolor. Det finns dock ett stort behov idag att svara på de polariserande frågor som frontlinjeutövare (lärare, social arbetare, osv.) kan bemöta under deras dagliga arbete med unga, särskilt när det gäller extremistiska ideologier och “oss mot dem” världsbilder.

EUROGUIDE syftar till att erbjuda frontlinjeutövare praktiska verktyg för att bemöta dessa befintliga utmaningar.

MER INFORMATION

Play Video

MER INFORMATION

ONLINE-PLATTFORMEN

Utbildningsprogram

Vi har skapat stegvisa instruktioner för att på ett så enkelt sätt som möjligt, förklara till våra användare hur de kan utnyttja hemsidan på ett smidigt och effektivt sätt.

Naturligtvis kan du alltid ta kontakt med oss genom ”kontakta oss” sidan om du behöver hjälp, har frågor, osv. De instruktioner som nämns är bara en riktlinje för att komma igång.

Handbok

Vi har skapat en handbok för Sverige som sammanfattar våra resultat kring ämnen inom polarisering, radikalisering och våldsbejakande extremism.

Handboken har två format; den interaktiva versionen och PDF versionen.

Frågesport

Vår frågesport är särskilt utformat för att öka ungdomars motståndskraft mot polarisering och falska nyheter, samt öka bl.a. online säkerhet och vikten av kritiskt tänkande. Ökad förståelse över den virtuella världen är bland projektets huvudmål.

EUROGUIDE PROJEKTET

EUROGUIDE PROJEKTET

VARFÖR EUROGUIDE?

Från EUROGUIDE partners tidigare erfarenhet har det framkommit att flera insatser över hela Europeiska Unionen (EU) främst har riktat in sig på att identifiera tecken på radikalisering i skolor och/eller skapa guider som syftar till att undervisa om kontroversiella frågor. Dock finns det få initiativ och ett stort behov inom EU idag att erbjuda djupgående vägledning till ett större antal frontlinjeutövare.

Dessutom finns det även få resurser som ger pragmatiska lösningar och riktlinjer för att reagera och svara konstruktivt på polariserande berättelser som kan förekomma när man arbetar med unga. De få resurser som finns om detta blir ofta föråldrade, eftersom extremistiska narrativ ständigt skiftar.

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna ifall du har några frågor angående EUROGUIDE projektet. Använd nedanstående formulär för att skicka in ditt meddelande till oss. 

HUVUDSYFTET MED EUROGUIDE

HUVUDSYFTET MED EUROGUIDE

EUROGUIDE strävar efter att – på kort sikt – hjälpa frontlinjeutövare att bli mer självsäkra och kapabla i deras förmåga att hjälpa/stödja sina ungdomar, genom att förhindra extremism och ungdomsradikalisering. Projektet strävar även efter att unga – på medel sikt – gynnas genom att öka deras kritiska tänkande och motståndskraft mot bl.a. polariserande berättelser och falska nyheter. På lång sikt strävar projektet till att gynna alla EU-medborgare, genom att bidra till att skapa säkrare och mer förenade samhällen inom EU.

EUROGUIDE drivs av totalt 10 partners som är uppdelade inom 5 EU länder.

EUROGUIDE PARTNERS

DELTAGANDE LÄNDER

belgium
sweden
italy
hungary
netherlands

Tonåren är en tid i alla människors liv där vi ofta ifrågasätter, utvecklar våra idéer och åsikter, utforskar olika världsbilder och söker efter vår identitet och roll i världen. Utbildning är därmed avgörande för att bl.a. förhindra att ungdomar lockas till extremistiska ideologier, rörelser och organisationer – oavsett om det är religiös extremism, högerextremism, vänsterextremism eller andra hot mot demokratiska och inkluderande samhällen. Det är därför väldigt viktigt att hjälpa och stödja personer som arbetar som frontlinjeutövare (till exempel lärare, ungdomsledare och socialarbetare) för att göra det möjligt för dem att på ett effektivare sätt ta itu med ungdomars utsatthet för radikalisering och extremism. Detta kommer följaktligen att bidra till att förebygga och motverka ungdomsradikalisering och våldsbejakande extremism; både i den verkliga, men också i den virtuella världen som ungdomar lever i nu.

Frontlinjeutövare på lokal nivå kan bidra till att förhindra radikalisering genom att ta itu med de polariseringsfrågor som kan leda till att en/flera ungdomar känner sig marginaliserade, vilse, osv. och därmed ytterligare utsatta för extremistiska ideologier. Ett av de största problemen när det gäller att skapa resurser för att stödja lärare, socialarbetare, osv. är att de frågor som orsakar polarisering kommer att variera avsevärt mellan EU:s medlemsstater och mellan de olika typer av extremism som ungdomar kan utsättas för. Det finns även olikheter inom ett land där problemen kan variera väsentligt från norr till söder, stad till stad, och t.o.m. skola till skola. Dock, trots dessa obestridliga skillnader och komplexiteten i ämnet, finns det viktiga likheter som EU-länder och olika frontlinjeutövare kan lära av varandra. EUROGUIDEförslagen är därför att producera praktiska verktyg – tillgängliga via en online-plattform – för att bemyndiga olika frontlinjeutövare i deras uppdrag att vägleda och lära ungdomar att identifiera och anta de demokratiska värden som delas av EU-medborgare, och som därför kan vara av allmänt värde. De praktiska verktygen i online-plattformen omfattar: 1) en handbok för frontlinjeutövare med praktiska svar på kontroversiella händelser och beteenden, baserade på intervjuer med frontlinjeutövare och skrivna och anpassade till varje partnerland. Handboken är både tillgänglig i PDF-version och som ett interaktivt verktyg, 2) frågesport för frontlinjeutövare att använda med unga. Målet med detta spel är att hjälpa frontlinjeutövare i varje partnerland att bättre känna igen till exempel falska nyheter och propaganda, vilket följaktligen kan hjälpa unga att bygga sin motståndskraft mot bl.a. polariserande berättelser genom att öka deras kritiska tänkande, 3) ett utbildningsprogram som på ett enkelt vis förklarar för frontlinjeutövare hur de ska använda online-plattformen på ett effektivt sätt.

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038