Black on Transparent2

Kihez fordulhatok?

Ebben a fejezetben a kézikönyv témáihoz kapcsolódva szakmai és civil szervezeteket, valamint a fiatalokkal történő foglalkozáshoz hasznos segéd- és háttéranyagokat ajánlunk.

A fejezet első részében összegyűjtött szervezetek oktatási segédanyagaikkal, útmutatóikkal, iskolai foglalkozásaikkal kutatásaikkal, társadalmi szerepevállalásukkal mind tesznek azért, hogy a fiatalok nyitottabbá, elfogadóbbá, a fontos társadalmi problémákra érzékenyebbé váljanak. A fejezet második részében olyan anyagokat gyűjtöttünk össze, amelyek hasznos, gyakorlati segítséget nyújthatnak az egyes témákkal kapcsolatos foglalkozások előkészítéséhez, legyen szó tájékozódásról, elmélyedésről, a foglalkozások során felhasználható gyakorlati ötletekről, vagy akár kész foglalkozástervekről.

Rövid leírásainkkal szeretnénk felhívni rájuk a figyelmet, és minél többeket arra bátorítani, hogy ismerjék meg a szervezeteket és a felsorolt anyagokat. Hiszünk abban, hogy érdemes a különböző társadalmi témákban otthonosan mozgó civilekkel, szakértőkkel, érintettekkel iskolai foglalkozások vagy más programok keretein belül együttműködni, ezáltal is lehetőséget adva a fiataloknak arra, hogy még több nézőpontot megismerhessenek, és még több tapasztalatot szerezhessenek a mindannyiunkat érintő társadalmi problémákról szóló közös gondolkodásban.

Végül hivatkozunk azokra a szervezetekre is, amelyek közvetlen segítséget nyújthatnak azoknak a fiataloknak, akiket valamelyik téma különösen érzékenyen érint, vagy akiknek bármilyen más okból támogatásra, pszichológiai vagy akár jogi segítségre van szükségük.

Bár ez a fejezet elsősorban a foglalkozásvezetőknek szól, azt is szolgálja, hogy ők ötleteket adhassanak a fiataloknak azzal kapcsolatban, hova fordulhatnak támogatásért. Akár ha segítségre van szükségük, ha közelebbről megismernék egy civil szervezet munkáját, ha önkéntesként csatlakoznának egy számukra fontos társadalmi ügyhöz, vagy ha szakértők segítségével mélyülnének el egy-egy társadalmi témában.

Szervezetek

Általános ajánlások

Adománytaxi

Az Adománytaxi egy fúziós kezdeményezés, amely a szociális ellátás, a közösségépítés és a társadalmi érzékenyítés elemeit ötvözi. Célja egy szolidárisabb és fenntarthatóbb társadalom, melyet egyedi adományozási módszerükön keresztül segítenek elő, hatékonyan hozzájárulva a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítéséhez. Tevékenységükkel hozzájárulnak a szociális ellátáshoz, az adománykultúra fejlesztéséhez, a társadalmi érzékenyítéshez, a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítéséhez és partnertelepüléseik számára történő kapacitásfejlesztéshez.

https://www.adomanytaxi.hu/

 

Amnesty International – emberi jogi oktatási program

Az Amnesty International Magyarország emberi jogi oktatási programjának célja, hogy segítse a gyerekeket, szülőket és pedagógusokat abban, hogy a világra nyitott, az emberi jogokat tisztelő generációk nőjenek fel Magyarországon. Módszertanuk változatos: interaktív játékokkal, drámapedagógiai eszközökkel ismertetik meg az emberi jogokat 45-90 perces foglalkozásokon.

https://oktatas.amnesty.hu

 

EJHA (Emberi Jogi Nevelők Hálózata) – EjhaCKni módszertani ötlettár

Az EjhaCKni az EJHA munkacsoportja, mely civil szervezetek képviselőiből és tanárokból áll. A munkacsoport célja segítséget nyújtani tanároknak/iskoláknak/tanodáknak, eszközöket kínálni az emberi jogi nevelés iskolai megvalósításához. A munkacsoport készített egy kiadványt iskolai használatra, melyben óratervek, módszertani ajánlók, civil szervezetek programjai és további, az emberi jogi nevelés témájához kapcsolódó hasznos háttéranyagok találhatóak.

http://ejha-halozat.hu/index.php/2019/12/04/megjelent-az-ejhackni-modszertani-otlettar/

 

Élő Könyvtár

Az Élő Könyvtárban a „könyvek” emberek, akik valamilyen társadalmi kisebbséghez tartoznak, az „olvasás” pedig beszélgetés. Az Élő Könyvtár olyan emberek közössége, akik vállalják, hogy átadják önmagukat és történetüket mindenkinek, aki nyitott és érdeklődő, mindenkinek, aki kész arra, hogy mindenféle előítéletet hátrahagyva az egyedi emberrel találkozzon a sztereotípiák helyett. Egy Élő Könyvtár közösségében általában olyan emberek vannak, akik valamiért, valamiben „mások”, illetve sok velük kapcsolatban a téves sztereotípia, vagy diszkrimináció áldozatai – például fogyatékkal vagy lakhatási szegénységben élők, romák, transzneműek, menekültek vagy akár sokgyermekes anyák.

https://sokszinusegoktatas.hu/hirek/elo-konyvtar-modszer-program-es-kozosseg

 

Emberség Erejével Alapítvány

Emberi jogi és demokratikus állampolgárságra nevelési programjaikkal arra keresik a választ, hogyan lehet szórakoztató módon, mégis komolyan foglalkozni olyan témákkal, mint az esélyegyenlőség, demokrácia, aktív állampolgárság, társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás. Programjaik kidolgozása során figyelmet fordítanak arra, hogy illeszkedjenek a hatályos Nemzeti Alaptantervhez és figyelembe vegyék az iskolák igényeit.

https://www.emberseg.hu/emberi-jogi-neveles/

 

Foresee Kutatócsoport

A Foresee kutatócsoport a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának megelőzéséhez és csökkentéséhez, az alternatív konfliktuskezelés szemléleti és módszertani elterjesztéséhez, a társadalmi kirekesztődés mértékének és formáinak objektív felméréséhez, a társadalomban kialakuló előítéletek csökkentéséhez és megelőzéséhez, valamint a marginalizálódott vagy nehéz helyzetű társadalmi csoportok integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítéséhez járul hozzá képzési, programfejlesztő, tanácsadói, kutatói és hálózatépítő tevékenységeivel.

http://www.foresee.hu/

 

Fortély-sátor Alapítvány

A Fortély-sátor Alapítvány olyan társadalmi vállalkozás, amely hátrányos helyzetű, elsősorban 10 és 18 év közötti gyerekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését segíti társadalmi érzékenyítés útján. Egyedi módszerük a szabadulószoba, melyet pedagógiai eszközzé alakítottak. Logikai feladatokkal erősítik a fiatalok együttműködését és problémamegoldó képességeit. A sajátélmény-alapú foglalkozásaik elérhetők iskolák, tanodák és egyéb fiatalokkal dolgozó szervezetek számára.

https://www.fortelysator.hu

 

Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport

A munkacsoportot az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, valamint a Társaság a Szabadságjogokért hozta létre 2012 elején, hogy összefogja a gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés területén működő magyarországi civil szervezeteket. Oldalukon gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos információk találhatók.

http://gyuloletellen.hu/

 

KÁVA – a résztvevő színháza

Céljuk olyan előadások, színházi akciók, komplex drámaprogramok létrehozása, melyek középpontjában a részvételiség áll, és elsősorban a fiatal résztvevőket hozzák helyzetbe. Munkájuk sok szállal kapcsolódik a különböző drámapedagógiai módszerekhez, az interaktív elemeket használó színházi hagyományokhoz és a közösségi színházcsináláshoz.

https://kavaszinhaz.hu

 

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

Olyan színházi előadásokat hoznak létre, melyek interaktív módon vetnek fel – életkortól függetlenül mindenki számára érdekes – társadalmi és erkölcsi kérdéseket. Előadásaik során a fiatalok nem egyszerűen nézői, hanem alkotó résztvevői a színházi eseménynek. Céljuk, hogy gondolkodásra ösztönözzenek.

http://kerekasztalszinhaz.hu/

 

Magyar Helsinki Bizottság

Civil jogvédő szervezet, amelynek fő tevékenysége az alapjogsértések dokumentálása és jogi segítség nyújtása. Kiemelten foglalkoznak kisebbségvédelemmel, menekültek képviseletével, valamint fellépnek a jogállami elvek és intézmények védelmében. Fiatalokkal való foglalkozáshoz felhasználható a szervezet által készített Emberi Jogi Kalendárium, ami az év minden napján felelevenít a történelemből egy súlyos emberi jogi sértést vagy egy példát az emberi jogok melletti kiállásra. A kalendárium elérhető írásos és audió formában is.

https://www.helsinki.hu/

 

Partners Hungary Alapítvány

A Partners Hungary Alapítvány az oktatás, az alternatív konfliktuskezelés és a társadalmi integráció területén egy olyan színes és befogadó társadalomért dolgozik, melyben az együttműködés és a párbeszéd az egyének között, a közösségeken belül és a közösségek között is megjelenik.

https://partnershungary.hu/

 

Sokszínűség Oktatási Munkacsoport

A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport különböző civil szervezetek és szakemberek együttműködésével jött létre; célja, hogy támogassa a sokszínűség-oktatást és a bullying-ellenes fellépést a magyar iskolák mindennapjaiban. Az együttműködők különböző kisebbségekkel, sérülékeny csoportokkal, gyermekjogokkal, emberi jogi képzéssel foglalkozó szervezetek képviselői, akik szeretnék átadni tapasztalataikat, tudásukat az oktatás szereplőinek. Honlapjukon olyan információkat és anyagokat gyűjtenek, ami segítséggel vagy inspirációval szolgálhat a témában akár tanárok, akár szülők számára: többek közt ismeretterjesztő anyagokat, film- könyv- vagy programajánlókat, a szervezetek által vezetett foglalkozások bemutatását, tévhitekkel kapcsolatos információkat, óratervet, játék-ötletet, videókat, kutatások összefoglalásait.

http://www.sokszinusegoktatas.hu

 

Szubjektív Értékek Alapítvány

Fő céljuk, hogy lehetőséget teremtsenek fiatalok számára kreatív ötleteik megvalósítására, illetve kulturális sokszínűséget hangsúlyozó projekteket bonyolítsanak le velük együtt. Céljuk továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok képzésének elősegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása, a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó konfliktusok kezelése, a fenntartható társadalom megteremtése és az európai gondolat elterjesztése Magyarországon.

https://szubjektiv.org

 

Társaság a Szabadságjogokért

A TASZ munkatársai az 1994-es megalakulás óta azért dolgoznak, hogy Magyarországon mindenki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. Többek közt ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett polgárok számára és képviseletet biztosítanak stratégiailag fontos ügyekben. De tartanak jogtudatosító képzéseket, készítenek oktatási programot, tájékoztató kiadványokat és videókat is.

https://tasz.hu/

 

Tom Lantos Institute

A Tom Lantos Intézet (TLI) egy független emberi és kisebbségi jogi szervezet, mely elsősorban emberi jogokkal és identitással kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Kiemelten fontos témái a zsidó élet és antiszemitizmus, a romák állampolgári és emberi jogai, valamint a magyar kisebbségek. Aktívan foglalkozik az emberi és kisebbségi jogok oktatásának elősegítésével, valamint zsidó közösségek identitásának és társadalmi részvételének támogatásával.

https://tomlantosinstitute.hu/hu/

 

Cigányellenesség

Autonómia Alapítvány

Az Autonómia Alapítvány célja egy olyan igazságos társadalom létrejöttének támogatása, mely tagjai szabadok, aktívan és felelősen alakítják saját, valamint közösségük sorsát. Az Alapítvány egyenlőségelvű integrációs megoldásokat, javaslatokat nyújt roma integrációs szakpolitikák alakításhoz, illetve szakmai támogatást ad, együttműködik kisközösségekkel, településekkel, intézményekkel, segíti az előrelépéshez szükséges bizalom, együttműködés kiépítését.

http://autonomia.hu/hu/

 

Független Színház

A Független Színház munkatársai azért dolgoznak, hogy hátrányos helyzetű, cigány és nem cigány fiatalokból sikeres művész, tréner, valamint eltérő területeken profi szakember és aktív állampolgár váljon. Oktatási projektjeiken keresztül minél többekkel meg szeretnék ismertetni a roma színház sokszínűségét. Céljuk, hogy társadalmi kihívásokra reagáló művészeti alkotásokat hozzanak létre, emellett kulturális, oktatási és gazdasági integrációt kezdeményezzenek.

https://independenttheater.hu/

 

Phiren Amenca

A Phiren Amenca roma és nem roma önkéntesek és önkéntes szervezetek hálózata, melynek célja olyan lehetőségek teremtése informális oktatásra, párbeszédre és bevonódásra, amik által megkérdőjelezhetőek a sztereotípiák és a rasszizmus. A Phiren Amenca önkéntesei megtapasztalhatják, milyen más országokban és közösségekben élni, másokkal dolgozni, projektekben részt venni. A szervezet foglalkozik roma fiatalok kapacitásépítésével, a kultúrák közti párbeszéd előmozdításával. Képzéseket tartanak olyan témákban, mint az interkulturális tanulás, roma történelem és kultúra, a diszkrimináció és kirekesztés mechanizmusai.

https://phirenamenca.eu/

 

Romaversitas

A Romaversitas az első, tehetséges roma fiataloknak szóló komplex képzési program Magyarországon. Húsz éves fennállása alatt hozzájárult ahhoz, hogy több mint 300 roma diák szerezzen diplomát, és váljon jól felkészült, sikeres szakemberré. A Romaversitas egy közösség, ahol a kritikai gondolkodás, a szolidaritás, a közösségi részvétel és az elfogadás a kiindulási alap.

https://romaversitas.hu/

 

Tom Lantos Institute (leírást ld. az Általános ajánlásoknál)

UCCU Alapítvány

Az Uccu célja a romákkal kapcsolatos tévhitek és előítéletek csökkentése a roma és nem roma fiatalok közötti párbeszéd megteremtése a romákról szóló ismeretek átadása révén. Általános és középiskolai diákoknak teremtenek lehetőséget a találkozásra és a beszélgetésre roma fiatalokkal.

https://www.uccualapitvany.hu/

 

Antiszemitizmus

Budapesti Holokauszt Múzeum és Oktatási Központ

A Budapesti Holokauszt Múzeum és Oktatási Központ (BPHM) nonprofit civil szervezet. Legfontosabb célja, hogy modern eszközökkel, közérthető formában ismertesse a magyarországi és az európai holokauszt tragédiáját, megörökítse az áldozatok emlékét és bemutassa a magyar zsidó kulturális örökséget.

http://www.bphm.hu

 

Centropa Alapítvány

A Centropa Alapítvány a zsidó emlékek megőrzéséért dolgozik Magyarországon, Ausztriában, Németországban és az USA-ban. Zsidó családok élettörténeteit tartalmazó interjúik és fényképeik felhasználásával folyamatosan fejlesztenek oktatási anyagokat, melyek középiskolai keretek közt felhasználhatóak. Egyes történetekből kisfilmeket készítettek, vándorkiállításokat hoznak létre. Céljuk, hogy a személyes történetek kiindulópontként szolgáljanak a múlt eseményeinek feldolgozásához. Közös Nevező programjuk pedig olyan tanárok között katalizálja az együttműködést, akik nyitottak arra, hogy diákjaikat egy felekezetek közötti és interkulturális kapcsolatba vonják be.

https://www.centropa.org/hu

 

Élet Menete Alapítvány

Az Élet Menete Alapítvány fő küldetése, hogy oktatás és ismeretterjesztés révén, holokauszt-túlélők közreműködésével elősegítse a múlttal való megbékélés folyamatát, valamint hogy fellépjen a kirekesztés és az antiszemitizmus ellen. Az alapítvány kiállításokat és más eseményeket szervez, valamint foglalkozásokat tart iskolákban.

https://www.eletmenete.hu/?lang=hu

 

Haver Alapítvány

A Haver Alapítvány önkéntes oktatói elsősorban középiskolásoknak és egyetemistáknak tartanak interaktív órákat informális oktatási eszközökkel a zsidóság témájában. A foglalkozások olyan specifikus témákra épülnek, mint a zsidó identitás, zsidó kultúra és tradíció, zsidó történelem, holokauszt, zsidó vallás és közösségek.

http://haver.hu

 

Holokauszt Emlékközpont

A Holokauszt Emlékközpont egyik legfontosabb tevékenysége alapítása óta az aktív részvétel a holokauszt történetének magyarországi oktatásában, a magyar holokauszt megismertetésének segítése és támogatása. Diákcsoportoknak az Emlékközpontban interaktív tárlatvezetést és múzeumpedagógiai programokat, továbbá irodalmi, filmes és tolerancia foglalkozásokat is tartanak. Tanároknak akkreditált továbbképzéseket, szakmai konzultációt és mindennemű segítséget kínálnak az antiszemitizmus, rasszizmus, holokauszt témáinak iskolai megjelenítéséhez.

http://hdke.hu/oktatas

 

Tett és Védelem Alapítvány

A Tett és Védelem Alapítvány zsidósággal kapcsolatos kutatások, havi és éves antiszemitizmus jelentések készítése és jogsegély szolgálat üzemeltetése mellett középiskolai oktatási programot is működtet. Ennek keretében hat különböző tematikájú előadással áll az iskolák rendelkezésére.

https://tev.hu/

 

Tom Lantos Institute (leírást ld. az Általános ajánlásoknál)

Yad Vashem Holokauszt Tanulmányok Nemzetközi Iskolája

A Yad Vashem, a holokauszt dokumentációjának, kutatásának és pedagógiai feldolgozásának Jeruzsálemben található világközpontja, sokrétű tanári továbbképző programot kínál, amelynek célja a pedagógusok aktív támogatása és a velük való eleven tapasztalatcsere. Az iskola további fontos feladata foglalkozások és oktatási anyagok fejlesztése általános, ill. gimnáziumi osztályok számára. Több magyar nyelvű anyag is elérhető oldalukon.

https://www.yadvashem.org/education/other-languages/hungarian.html

 

Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért

A Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért egy civil oktatási szervezet. Céljuk, hogy pedagógiai eszközökkel, oktatási programokkal, tananyagokkal és kiadványokkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy a fiatalok ismereteket szerezzenek a 20. század drámai társadalmi eseményeiről, a rasszizmus, az antiszemitizmus, az előítéletesség következményeiről. Folyamatosan tartanak képzéseket, nemcsak diákoknak, hanem gyakorló pedagógusoknak is.

https://www.zachor.hu/

 

Idegenellenesség

Artemisszió – Interkulturális Alapítvány

Munkájuk során etnikailag vagy szociálisan hátrányos helyzetű csoportokkal (fiatalok, romák, bevándorlók, menekültek) dolgoznak együtt, illetve mindenkivel, aki velük foglalkozik (szociális munkások, egészségügyi dolgozók, rendőrök, tanárok, civilek, alkotók). Tartanak csoportos foglalkozásokat sérülékeny csoportok számára, felnőttek számára interkulturális és stresszkezelő képzéseket, oktatási programokat pedagógusok számára, valamint iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokat fiatalok számára.

http://www.artemisszio.hu/

 

Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

Több mint két évtizede foglalkoznak a Magyarországra bevándorló, illetve innen elvándorló hazai és külföldi állampolgárok társadalmi integrációjának elősegítésével szociális, oktatási és kulturális programjaikon keresztül. Tartanak érzékenyítő órákat fiataloknak, valamint tartottak ilyen képzéseket rendőröknek és segítő szakembereknek is.

https://menedek.hu

 

Történelmi emlékezet, történelmi traumák

Blinken OSA Archívum

A Blinken OSA Archívum oktatási programjai segítenek eligazodni a történelem bonyolult és vitatott kérdései között. Módszereket, megközelítéseket ajánlanak ahhoz, hogy mindenki a történelmi tények, nem pedig a mindenkori hivatalos iránymutatás alapján alkothasson véleményt fontos történelmi kérdésekről. Ingyenes programjaikkal kiállításaikat és gyűjteményeiket alapul véve szeretnék kiegészíteni és elmélyíteni a középiskolában és egyetemen tanultakat. Céljuk, hogy a történelmi ismeretek bővítése mellett lehetőséget teremtsenek olyan kompetenciák fejlesztésére is, amelyek kulcsfontosságúak egy jól működő, nyílt társadalom aktív polgárai számára.

https://edupro.osaarchivum.org/

 

Közös Halmaz

A Közös Halmaz Alapítvány célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a 20. század feldolgozatlan történelmi traumáiról, gondolkodásra és együttérzésre ösztönözze az embereket a mindennapjainkban egyet nem értést, konfliktust kiváltó történelmi eseményekkel kapcsolatban. Ezekről tartanak foglalkozásokat 11–12. osztályos diákoknak.

http://www.kozoshalmaz.hu/

 

Történelemoktatók Szakmai Egyesülete

Az egyesület célja, hogy a legszélesebb értelemben vett történelmet – a kapcsolódó rokontudományokat (pl. irodalom, művelődés-, művészet-, zenetörténetet) is ideértve – tanító és kutató szakemberek munkáját hatékony információmegosztással, eredményes érdekképviselettel vagy bármilyen más módon segítse. Szakmai és módszertani továbbképzéseket, konferenciákat, előadásokat, workshopokat szerveznek, segédanyagokat készítenek.

http://tortenelemoktatok.hu

 

Történelemtanárok Egylete

Történelemtanárok és a történelemtanítás szakmai érdekvédelmi (érdekképviseleti) szervezete, amely többek között előadásokat, vitákat, továbbképzéseket, szakmai tanulmányutakat szervez, tankönyveket, taneszközöket tanításhoz, tanuláshoz használható műveket készít, szakmai műhelyeket működtet és üzemelteti a történelmi mítoszokat és álhíreket cáfoló tenyleg.com honlapot.

https://tte.hu

 

Nemi szerepek és egyenlőtlenségek

Közkincs Könyvtár

Budapesti közösségi magánkönyvtár, feminista, gender és LMBTQ tematikájú irodalommal, ahol sok feminista közösségi esemény, rendezvény és előadás is helyet kap.

https://kozkincskonyvtar.com

 

NANE – Nők a Nőkért az Erőszak Ellen

Az Egyesület célja, hogy fellépjen a nők és a gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszakkal szemben; tevékenysége egyéni, közösségi és társadalmi szinten folyik.

https://nane.hu

 

Nők a Tudományban Egyesület (NaTE)

Céljuk, hogy támogassák a nők és lányok érvényesülését a tudományos és technológiai pályán. Azért dolgoznak, hogy mindehhez eszközöket és lehetőségeket adjanak a lányok kezébe. Határozott céljuk, hogy a fiatalok bátran és magabiztosan induljanak el a STEM (természettudományok, technológia, mérnöki tudományok, matematika) területek irányába. Női példaképek bemutatásával, folyamatos közösségépítéssel, mentorálással és szakirányú foglalkozásokkal segítik őket ezen az úton. Tevékenységük a kutatási munkától a kreatív eseményszervezésen át a tudománykommunikációig terjed.

http://nokatud.hu/

 

Patent Egyesület – a Patriarchátust Ellenzők Társasága

Nők elleni erőszak áldozatok és reprodukciós jogaikban sértettek számára jogi és pszichológiai segítséget nyújt az egyesület. A Turn me on az egyesület szexuális felvilágosító projektje az egyenlőségen alapuló szexuális kapcsolatokért. Iskoláknak és tanároknak kézikönyvet és foglalkozásokat és óraterveket kínálnak. Az Instagram oldalukat diákok számára lehet ajánlani.

http://patent.org.hu/rólunk

 

LMBTQ+

Háttér Társaság

A Háttér Társaság Magyarország legnagyobb és legrégibb jelenleg is működő LMBTQI civil szervezete. Céljuk a szakmai és politikai közvélemény, valamint a tágabb társadalom figyelmének felhívása az LMBTQI emberek problémáira; az őket segítő szolgáltatások működtetése; az LMBTQI emberek társadalmi helyzetének, szükségleteinek megismerése; ezen szempontok érvényesítése a közszolgáltatásokban; az LMBTQI emberek jogainak védelme, hátrányos megkülönböztetésük elleni fellépés; jólétük, egészségtudatosságuk növelése; az LMBTQI közösségek önszerveződésének támogatása, kultúrájuk ápolása, megismertetése.

A Háttér Társaság részletes katalógusában számos film és könyv is megtalálható LMBTQI témában.

https://hatter.hu

 

Budapest Pride

A Budapest Pride egy feminista és antirasszista szemlélettel működő leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) szervezet. Fő tevékenységük az évente megrendezett Pride hónap és a Budapest Pride felvonulás megszervezése, amelyek célja a közösség sokszínűségének és a közösséget támogatók számának megmutatása, és a közvetlen kapcsolatteremtés a többségi társadalommal. Kiemelten kezelik az LMBTQ emléknapokat, minden évben készülnek az LMBTQ Egészségtudatosság Hetére, az AIDS Világnapjára és az Előbújás Napjára. Emellett közösségépítő, szemléletformáló, érzékenyítő és oktatási tevékenységet is végeznek, tréningek, workshopok szerveznek és segédanyagokat, kézikönyveket készítenek.

https://budapestpride.hu/

 

Labrisz Leszbikus Egyesület

Az egyesület azért jött létre, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a nők szexuális kisebbségeinek hátrányos megkülönböztetésére, képviselje érdekeiket, és oldja a velük kapcsolatos előítéleteket. Legfontosabb célja a leszbikus, biszexuális és transznemű nők önelfogadásának és láthatóságának erősítése, számukra biztonságos, támogató közeg nyújtása. E célok megvalósítása érdekében közösségi és kulturális eseményeket szerveznek, ismeretterjesztő és irodalmi kiadványokat jelentetnek meg, illetve oktatási programot működtetnek.

https://labrisz.hu/fooldal

 

Melegség és megismerés program

A Melegség és megismerés a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület közös iskolai nem-formális nevelési programja. A programban speciálisan képzett önkéntesek dolgoznak, sokuk pedagógus vagy pszichológus végzettségű. Két meleg felnőtt – lehetőség szerint egy férfi és egy nő – vállalkozik arra, hogy beszélget a fiatalokkal a melegségről, saját történetén, életeseményein is szemléltetve azt, milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy meleg fiatalnak, felnőttnek, mit jelent a melegség a hétköznapokban.

http://melegsegesmegismeres.hu

 

Szimpozion Egyesület

Az egyesület célja az LMBTQ fiatalok közösségének szervezése, valamint a másság iránti tolerancia növelése a többségi társadalomban – ismeretterjesztő anyagok, vitaestek, az internet és a média segítségével.

http://www.melegvagyok.hu/

 

Politikai ideológiák

Emberség Erejével Alapítvány (leírást ld. az Általános ajánlásoknál)

Történelemtanárok Egylete (leírást ld. a Történelmi emlékezettel, történelmi traumákkal foglalkozó szervezeteknél)

Szakmai és módszertani anyagok

Általános ajánlások

 • Vedd ki a részed! – Az atlatszo.hu, az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a NIOK Alapítvány, A Társaság Szabadságjogokért és a Transparency International által kifejlesztett oktatási segédanyagok gyűjteménye, amely pedagógusoknak nyújt segítséget abban, hogyan tudnak közéleti témákról, felelős demokratikus részvételről és emberi jogi kérdésekről iskolai keretek között beszélni a diákokkal
 • EjhaCKni módszertani ötlettár (leírást ld. a Szervezetek Általános ajánlások résznél)

 

Álhírekkel kapcsolatos anyagok

 

Romaellenesség

 

Antiszemitizmus

 • Yad Vashem segédanyaga arról, hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról.
 • Office for Democratic Institutions and Human Rights (Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, ODIHR) kiadványa az antiszemitizmus elleni oktatás módszertanáról
 • Az Eternal Echoes a Zachor Alapítvány interaktív oktatási felülete, mely az antiszemitizmus és a holokauszt oktatásához nyújt segítséget.
 • A Yad Vashem, és az ODIHR útmutatója pedagógusoknak a Holokauszt emléknapjának előkészítéséről
 • Oktatási segédanyagok a Centropa Alapítvány által, melyek kidolgozott óratervek segítségével járulnak hozzá a téma feldolgozásához.
 • A Budapesti Holokauszt Múzeum és Oktatási Központ digitális tananyaga a magyarországi holokausztról
 • További anyagok a holokausztról szóló beszélgetéshez a Történelmi emlékezet, történelmi traumák cím alatt

 

Idegenellenesség

 

Történelmi emlékezet, történelmi traumák

 

Nemi szerepek és egyenlőtlenségek

 

LMBTQ+

 • A Labrisz Leszbikus Egyesület oktatási segédanyaga LMBTQ+ személyek és témák megfelelő kezeléséről az iskolában pedagógiai, pszichológiai szempontok figyelembevételével
 • A Háttér Társaság kutatási beszámolója az LMBTQ+ diákok iskolai tapasztalatairól
 • A Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület Melegség és megismerés (MM) programjában készült, kifejezetten pedagógusoknak szóló anyagainak gyűjteménye LMBTQ+ fiatalokkal kapcsolatos iskolai helyzetek kezeléséhez

 

Politikai ideológiák

 • A Vedd ki a részed! kezdeményezés segédanyaga a politika iskolákban való tanításának lehetőségéről, módszertani és óratervi segédlettel
 • Az Emberség Erejével Alapítvány által kifejlesztett DEMO közélet szimulátor egy interaktív játék, mely kiválóan alkalmas rá, hogy fejlessze a diákok szociális és állampolgári kompetenciáit, és alapot szolgáljon a közéleti kérdésekre adható válaszok ideológiák mentén történő megvizsgálására
 • Politikai Értékrend teszt (18 éven felülieknek!) – az Új Egyenlőség folyóirat tesztje segít elhelyezni a kitöltőt a politikai értékrendek koordináta-rendszerében
Segítségnyújtás fiataloknak

Az érzékeny társadalmi témákról szóló beszélgetések során különösen figyelnünk kell azokra a fiatalokra, akiket egy-egy téma bármilyen okból közelről érinthet. Fontos észrevennünk, ha a hallgatás vagy épp feltűnően hangosan vállalt vélemény mögött saját érintettség, rossz élmény vagy akár trauma, a bántalmazás nyílt vagy rejtettebb formája bújik meg. Bármilyen témáról is legyen szó, érdemes képben lennünk azzal, milyen további pszichológiai vagy akár jogi segítséget ajánlhatunk annak a fiatalnak, akinek erre lehet szüksége.

 

Az elérhető szervezetekről a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány készített egy átfogó gyűjtést, érthetővé téve a diákok nyelvén is azt, milyen problémával kihez fordulhatnak. Érdemes ezt a listát megosztani a diákokkal is: Mindig van hová fordulnod, ha bajban vagy.

 

A listában különböző lelkisegély-vonalak, chatszolgáltatások elérhetősége éppúgy megtalálható, mint az iskolapszichológus, az iskolai szociális munkás/segítő, az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős vagy a gyermekvédelmi szolgálat tevékenységének rövid bemutatása. A cikkből a fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek egyaránt képet kaphatnak arról, mivel foglalkoznak a fiataloknak segítő különböző országos szervezetek, alapítványok és szolgáltatások, és mikor, milyen kérdésekkel érdemes megkeresni őket.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038