White on Transparent2

HET EUROGUIDE PROJECT

Conflicten gebaseerd op sociopolitieke en religieuze kwesties zijn geen nieuw fenomeen op scholen. Er is onder leerkrachten en andere onderwijsprofessionals een grote behoefte om krachtig te reageren op kwesties die polariserend zijn, zoals extremistisch gedachtengoed en “wij tegen hen”-denken.

MEER INFORMATIE

Play Video

MEER INFORMATIE

DE ONLINE TOOLKIT

ONLINE TRAININGSPROGRAMMA

We hebben een stappenplan gemaakt om gebruikers te helpen met het gebruik van deze website.

Dit trainingsprogramma zorgt ervoor dat u snel van start kan gaan met het gebruik van onze website. Mocht u verder nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

HANDBOEK

We hebben een handboek geschreven dat onze bevindingen samenvat over weerbaarheid, nepnieuws en desinformatie onder jongeren.

Dit handboek bevat een aantal hoofdstukken die apart bekeken kunnen worden, zodat u zich alleen hoeft te richten op de materie die voor u relevant is.

QUIZ

We hebben een quiz gemaakt om jongeren te helpen met het ontwikkelen van een kritische blik over wat zij op internet vinden. Digitale geletterdheid is één van de hoofddoelen van dit project en onze quiz is speciaal ontwikkeld om dit te bevorderen.

De quiz maakt jongeren ook bewust van de gevaren van online-omgevingen, waardoor zij ook weerbaarder worden tegen rekrutering door extremisten.

HET EUROGUIDE PROJECT

HET EUROGUIDE PROJECT

Conflicten gebaseerd op socio-politieke en religieuze kwesties zijn geen nieuw fenomeen op scholen. Er is onder leerkrachten en andere onderwijsprofessionals een grote behoefte om krachtig te reageren op kwesties die polariserend zijn, zoals extremistisch gedachtengoed en “wij tegen hen”-denken.

EUROGUIDE beoogt onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten en maatschappelijk werkers, praktische hulpmiddelen te geven, zodat zij beter met deze moeilijkheden om kunnen gaan.

WAAROM EUROGUIDE?

Uit eerdere ervaringen van onze Consortiumpartners, bleek dat er in de EU veel moeite is gestoken in het vroeg opsporen van radicalisering op scholen en het maken van handleidingen die helpen bij het onderwijzen van controversiële kwesties. Helaas is er tot dusver maar weinig diepgaande begeleiding die relevant is voor een breder spectrum van onderwijsprofessionals.

Daarbovenop zijn er zelfs nog minder hulpmiddelen die praktische tips geven over hoe een onderwijsprofessional constructief kan reageren op polariserende kwesties. Het kleine aantal hulpmiddelen dat wel op deze materie ingaat is vaak gedateerd, omdat extremistisch gedachtengoed constant verandert en nieuwe vormen aanneemt.

NEEM CONTACT MET ONS OP

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over het EUROGUIDE project. Gebruik het onderstaande formulier om een berichtje voor ons achter te laten.

HET DOEL VAN EUROGUIDE

HET DOEL

Op de korte termijn, beoogt EUROGUIDE onderwijsprofessionals zelfverzekerder en capabeler te maken in het tegengaan van radicalisering en extremisme onder jongeren. Op de middellange termijn moeten jongeren, gesteund door onderwijsprofessionals die EURGOGUIDE gebruiken, weerbaarder worden en beter begrijpen hoe zij positieve levenskeuzes kunnen maken. Het EUROGUIDE project als geheel wil EU-burgers helpen, door bij te dragen veilige lokale gemeenschappen met een hoge mate van maatschappelijke cohesie.

EUROGUIDE wordt geleid door in totaal 10 partners verspreid over 5 verschillende Europese landen

EUROGUIDE PARTNERS

DEELNEMENDE LANDEN

belgium
sweden
italy
hungary
netherlands

Tijdens hun jeugd zitten jongeren nog volop in het leerproces, waarin zij hun meningen nog moeten ontwikkelen en blootgesteld worden aan verschillende wereldbeelden. Onderwijs is essentieel om te voorkomen dat jongeren aangetrokken worden tot extremistische ideologieën, organisaties en bewegingen – of deze nou extreem-islamistisch, extreemrechts, extreemlinks zijn, of op een andere manier een bedreiging vormen voor de maatschappelijke cohesie en een inclusieve samenleving. Het is daarom van het uiterste belang om onderwijsprofessionals te helpen, te ondersteunen en in staat stellen hun leerlingen beter te behoeden tegen de vormen van extremisme waar jongeren kwetsbaar voor zijn. Dit draagt dus ook bij aan het voorkomen en tegengaan van radicalisering onder jongeren en extremisme.

Op lokaal niveau kunnen onderwijsprofessionals helpen bij het voorkomen van radicalisering door goed om te gaan met de polariserende kwesties. Polarisering kan er immers voor zorgen dat jongeren zich buitengesloten voelen en dus kwetsbaarder zijn voor extremistisch gedachtengoed. Per EU-lidstaat kan het sterk verschillen welke kwesties als polariserend beschouwd worden. Het is dus in iedere EU-lidstaat aanzienlijk verschillend aan welke vormen extremisme jongeren worden blootgesteld. Hierdoor is het moeilijk om hulpmiddelen te ontwikkelen die geschikt zijn voor onderwijsprofessionals uit ieder land. EUROGUIDE is een levend platform dat online instrumenten en hulpmiddelen levert aan onderwijsprofessionals, zodat zij beter in staat zijn om de democratische waarden van EU-lidstaten te onderwijzen aan jongeren. De materialen die dit platform levert, zijn ontwikkeld met behulp van interviews en workshops met onderwijsprofessionals in België, Zweden, Italië, Hongarije en Nederland. Dit hebben wij gedaan om vast te stellen welke normen, waarden en methoden breed gedragen werden onder de deelnemende onderwijsprofessionals, en op welke manier deze waarden en methoden doorwerken in de omgang met jongeren. Met deze informatie hebben wij voor elk van de vijf Consortiumlanden een eigen, specifiek handboek kunnen maken. De online toolkit bevat ook praktische tips voor onderwijsprofessionals als het gaat om het omgaan met specifieke probleemsituaties. Onze online quiz helpt jongeren met het ontwikkelen van kritisch denkvermogen. Daarnaast helpt een online trainingsprogramma onderwijsprofessionals de voor hen gemaakte hulpmiddelen goed te gebruiken. Dit alles moet ertoe leiden dat onderwijsprofessionals het onderwijzen van gedeelde normen en waarden integreren in hun onderwijspraktijk, om jongeren zo beter te steunen. Zij krijgen daarnaast toegang tot praktische oplossingen voor specifieke problemen en kunnen hulpmiddelen gebruiken waarmee zij de jongeren bestendiger kunnen maken tegen extremisme door hun mediageletterdheid te bevorderen.

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038