Black on Transparent2

SAMEnLEVEN

Controversiële kwestie: Terugtrekking uit groepsactiviteiten zoals culturele reizen

Het doel van dit tweede deel is om, nadat een bepaalde extremistische situatie vastgesteld wordt, leerkrachten te helpen bij de omgang met die situatie. Hieronder worden een aantal scenario’s of situaties van extremisme geschetst, gevolgd door mogelijke obstakels en aanbevelingen, die door leerkrachten, beleidsmakers, onderwijsdeskundigen, journalisten en adviseurs aan de orde zijn gesteld.

Hoe om te gaan met leerlingen die zich terugtrekken uit groepsactiviteiten, waaronder culturele en educatieve uitstapjes naar musea en historische locaties en andere dergelijke activiteiten?

Op Nederlandse scholen worden leerlingen aangemoedigd om deel te nemen aan excursies en andere uitstapjes. Leerlingen uit de klas halen om ondergedompeld te worden in educatieve uitstapjes, wordt beschouwd als een integraal onderdeel van het leerproces. Deze excursies en aanverwante activiteiten stellen leerlingen in staat om praktische informatie te verkrijgen over onder andere wetenschap, geschiedenis en aardrijkskunde. Het gezegde “Ik hoor, en ik vergeet, ik zie, en ik herinner, ik doe, en ik begrijp,” vorm de basis van de theorie dat men meer informatie behoudt bij het visueel ervaren van activiteiten in een bepaalde omgeving. In deze context zijn er verschillende gevallen bekend, waarin leerlingen besloten zich terug te trekken vanwege hun verzet tegen het socialiseren met leeftijdsgenoten met een andere achtergrond en een ander gender.

Obstakels en uitdagingen die door de leerkrachten worden gedeeld
  • In specifieke delen van het land met een grotere migrantenbevolking, hebben docenten opgemerkt dat sommige leerlingen zich regelmatig terugtrekken van deelname aan schoolvakanties, daarbij verwijzend naar genderverschillen.
  • Deze leerlingen hebben aangegeven dat zij niet in het gezelschap van jongens of meisjes buiten het klaslokaal willen zijn.
  • Sommige leerlingen verzetten zich op basis van hun religie, die hen niet toe zou staan om beelden en kunst te zien met naakte figuren, schilderijen en beelden.
Aanbevelingen
  • Kies plekken die beter geschikt zijn voor leerlingen met verschillende culturele en religieuze achtergronden.
  • Gebruik technologie en combineer uitstapjes in het veld met virtuele excursies waarbij u in staat bent om de inhoud te controleren.
  • Stimuleer participatie aan excursies door ouders van leerlingen met verschillende achtergronden te betrekken bij de planning en bij de uitvoering.
  • Geef gedetailleerde informatie over de gekozen plaats die de leerlingen met hun ouders kunnen delen en waardoor zij zich meer op hun gemak kunnen voelen.
  • Vraag de leerlingen om hun leeftijdsgenoten met een vergelijkbare culturele achtergrond aan te moedigen om deel te nemen aan excursies.
europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038