Black on Transparent2

TOT WIE MOET IK MIJ WENDEN?

Centrale Instanties

 

Nederland heeft een gecentraliseerd netwerk voor de aanpak van radicaliserings- en polariseringsvraagstukken. Dit netwerk wordt geleid door de volgende instanties:

 

https://www.nctv.nl/contact

Nationale coördinator voor veiligheid en terrorismebestrijding (NCTV)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Postbus 16950

2500 BZ Den Haag

Bezoekadres:

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Telefoon: +31 70 751 50 50 (van 8.00 tot 17.00 uur op werkdagen)

Een identificatiebewijs is verplicht bij een bezoek aan de NCTV

 

EN

 

https://www.aivd.nl/contact

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Telefoonnummer: +3179 – 320 50 50

Faxnummer: +3170 – 320 07 33

 

Als er contact wordt opgenomen, zouden deze twee instanties de toegang tot alle relevante niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en/of andere particuliere instellingen vergemakkelijken. Met deze instanties kan 24 uur per dag, zeven dagen per week, inclusief feestdagen, contact worden opgenomen.

 

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de politie middels de wijkagent of een andere contactpersoon. Mensen die zorgen hebben over radicalisering worden ook aangemoedigd dit binnen de relevante gemeente te melden, bij de medewerker openbare orde of de radicaliseringsambtenaar.

 

Aansluitend de algemene contactinformatie van de Rijksoverheid:

 

Rijksoverheid

Postbus 00000 | 2500 AA Den Haag

Tel: 0800 646 39 51 (ma t/m vrij 9.00 – 21.00 uur)

 

Andere instanties

 

De volgende instanties kunnen ook worden geraadpleegd:

https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/

Landelijk Steunpunt Extremisme

Postbus 706

3700 AS Zeist

088 – 20 80 080

info@hetlse.nl

 

http://www.hulplijnradicalisering.nl/nl/Home

Hulplijn Radicalisering

Hulplijn Radicalisering

Postbus 14172

3508 SG Utrecht

Tel: 06 818 935 29

E-mail: info@hulplijnradicalisering.nl

Deze hulplijn is opgericht om te helpen bij het voorkomen van radicalisering. Deze hulplijn is opgericht door het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN).

 

https://www.meldmisdaadanoniem.nl

Meld Misdaad Anoniem

Tel: 0800 7000

Partners van Meld Misdaad Anoniem: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/partners/

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs

Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs

Tel: 0900 1113111

Contactformulier: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/contactformulier

Voor vragen, zorgen of advies over radicalisering binnen het onderwijs, kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.

 

https://www.platformjep.nl/

Platform Jeugd preventie van Extremisme en Polarisatie (JEP)

Tel: 070 – 333 4558

Contactformulier: https://www.platformjep.nl/contact

Dit platform is opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ten behoeve van professionals en vrijwilligers die met de jeugd werken en advies nodig hebben over extremisme en radicaliseringsvraagstukken.

 

 

 

https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-vo/#over-radicalisering

Stichting School en Veiligheid

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

Tel: 030 – 285 65 31

info@schoolenveiligheid.nl

Stichting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Hun website bevat informatie over radicaliseringsvraagstukken en extremisme, en welke rol scholen daarin zouden kunnen spelen.

 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Radicalisering

Nederlands Jeugd Instituut (NJI)
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
Tel: + 31 30 230 63 44
Email: info@nji.nl

Bezoekadres:

Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

 

https://www.socialestabiliteit.nl/

Expertise-Unit Sociale Stabiliteit

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

E-mail: ESS@minszw.nl

Tel: 070 – 333 4555

De Expertise-Unit Sociale Stabiliteit heeft een aantal uitstekende artikelen over radicalisering die online geraadpleegd kunnen worden:

 

 

 

https://www.criticalmass.nl/

Stichting Critical Mass

Lange Jufferstraat 52

3512 EE Utrecht

Tel: 030 – 27 149 56

E-mail: info@criticalmass.nl

De Stichting Critical Mass probeert mensen te laten reflecteren op hun eigen houding en gedrag.

 

https://www.mediawijzer.net/

Netwerk Mediawijsheid

Media Parkboulevard 1

1217 WE Hilversum

Postadres:

Netwerk Mediawijsheid

Postbus 1060

1200 BB Hilversum

Het Netwerk Mediawijsheid is een stichting die de digitale kloof wil dichten en de schaduwkanten van sociale media tegen wil gaan. 

 

http://www.miramedia.nl/

Miramedia

Catharijnesingel 49

3511 GD Utrecht

Tel: 030-2302240

info@miramedia.nl

Mira Media zet zich in voor interculturele digitale geletterdheid en digitaal burgerschap.

 

https://art1middennederland.nl/

Art.1 Midden-Nederland

Kaap Hoorndreef 42

3563 AV Utrecht

Tel: 030 – 232 86 66

info@art1mn.nl

Art.1 Midden-Nederland zet zich in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in de provincie Utrecht.

 

https://blue-professionals.nl

Blue Professionals

Van Goenstraat 10

5463 HJ Veghel

Tel: +31 (0) 621879080

info@blue-professionals.nl

Blue Professionals verzorgen trainingen en voorlichting voor professionals die op zoek zijn naar extra kennis op (onder andere) het gebied van radicalisering, extremisme, polarisering, cultuur gerelateerd geweld en interculturele communicatie.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038