Black on Transparent2

Frågesport

Vår frågesport är särskilt utformat för att öka ungdomars motståndskraft mot polarisering och falska nyheter, samt öka bl.a. online säkerhet och vikten av kritiskt tänkande. Det finns ett alternativ för att välja åldersgrupp för att vara säker på att barnet får rätt vägledning under frågesporten, beroende på hans/hennes ålder. Frågesporten värderar i stora drag hur väl ungdomen förstår vikten av till exempel online säkerhet och vilka tankar och känslor han/hon har kring olika teman som till exempel falska nyheter, könsroller och klimatet.

Observera att frågesporten endast är tillgänglig för dig som har ett konto. Således, om du inte har ett konto ännu kan du skapa det snabbt och smidigt genom att klicka på knappen nedan.

SCROLLA NER FÖR ATT FÅ MER INFORMATION OM HUR DU ANVÄNDER FRÅGESPORTEN

HUR FRÅGESPORTEN FUNGERAR

01 REGISTRERA DIG FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL DIN PERSONLIGA DASHBOARD

Vi vill se till att innehållet vi skapar levereras till de människor som kommer att använda det mest effektivt.

Det är därför vi ber våra medlemmar att registrera sig först, så att vi kan få en överblick över vem som använder vårt innehåll. Detta gör det också möjligt för oss att få feedback från frontlinjeutövare för att ytterligare förbättra vårt arbete.

 

ETT PERSONLIG ID NUMMER OCH URL FÖR FRÅGESPORTEN

Genom att skapa ett konto kommer du att generera ett personlig ID nummer för din grupp/klass och en URL för frågesporten. Skicka URL tillsammans med ID numret till dina ungdomar så att de kan få tillgång och svara på frågesporten.

KLASSPOÄNG

Klasspoängen summeras tillsammans. Detta innebär att desto högre poäng din grupp/klass har i slutet av frågesporten, desto större är behovet av att prata om de olika ämnen som frågesporten utforskar (exempel: falska nyheter, könsroller och den virtuella världen).

02 TILLÅT DIN GRUPP/KLASS ATT SPELA FRÅGESPORTEN

Starta frågesporten och se till att dina ungdomar svarar på alla frågorna.

 

VIKTIGT

Det är viktigt att dina ungdomar fyller i rätt personliga ID nummer (som du skapat tidigare) så att resultaten visas korrekt på din personliga dashboard.

03 UTVÄRDERA DIN GRUPP/KLASS SVAR OCH AGERA I ENLIGHET MED DETTA

När din grupp/klass svarat på alla frågorna kommer du att få de aggregerade resultaten som samlas in i två kategorier: polarisering (Att leva tillsammans + Genus + Samhälle & Ideologi) och online säkerhet och medvetenhet om falska nyheter.

Din ungdomsgrupp kommer att ha ett slutresultat som sträcker sig från 0 till 30 under båda kategorierna. Du kommer sedan att få en tabell för att placera din grupps poäng; ju högre resultatet, desto fler diskussioner måste du ha med din grupp för att bättre förstå hur man kan ta itu med dessa olika svar och gruppdynamiken.  

europe logo white

FRÅGESPORT

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038