Black on Transparent2

REFERENSER

Bergholm, Sebastian. Då Sverige blev mångkulturellt. den 16 Mars 2015. https://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/12/da-sverige-blev-mangkulturellt.

Carlsson, Christoffer. Att lämna våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt. Forskningsrapport, Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2016.

Corn, Kevin, Arnold Bienstock, Anastasios Gounaris, och Yamina Memer. Fasting and Feasting in Three Traditions: Judaism, Christianity, Islam. Indianapolis: University of Indianapolis, 2006.

Dahlstedt, M., och F. Hertzberg. Skola i samverkan. Malmö: Gleerups, 2011.

Demir, Shamiram. Rektorns stora oro: Fastan under ramadan slår mot elevernas betyg. den 09 Maj 2019. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fastande-barn-kan-paverka-slutbetyg.

Diskrimineringsombudsmannen. Könsuppdelad undervisning. den 19 Mars 2019. https://www.do.se/lag-och-ratt/stallningstaganden/skola-i-stockholmsomradet/.

Diskrimineringsombudsmannen. Diskriminering i arbetslivet. den 2 Oktober 2020. https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/diskriminering-missgynnande-arbetslivet/.

—. Ingen får diskriminera dig i skolan. den 27 Januari 2020. https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/for-elever/.

Ekman, Richard. Livsmedelsverket: Ser inga problem med att inte erbjuda halalkött. den 25 Augusti 2019. https://www.mitti.se/nyheter/livsmedelsverket-ser-inga-problem-med-att-inte-erbjuda-halalkott/lmshy!6753539/.

Ernfors, Karin. Om religionsutövning och religiös klädsel i skolan. den 27 Januari 2011. https://bit.ly/3e7DZev.

European Commission. Xenophobia. den 07 01 2021. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/xenophobia_en.

Greelane. Vad är Mångkulturalism? Definition, teorier, och exempel. den 18 Juni 2019. https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/samh%C3%A4llsvetenskap/what-is-multiculturalism-4689285/.

Hedersförtryck.se. Vilka konsekvenser kan det få? den 21 September 2020. http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/konsstympning/vad-innebar-det-fysiskt/.

Hielle, Lars-Peter. Lesseboskola har bönerum – kan vara mot Skolverkets regler. den 15 Juni 2016. https://sverigesradio.se/artikel/6454118.

Israelsson, Fredrik. Muslimska barn vill fasta under ramadan – skolan säger nej. den 10 Maj 2019. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ramadan-muslimska-barn-vill-fasta-men-skolan-sager-nej.

Justitiedepartementet. Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. den 24 Mars 2020. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/okat-skydd-mot-hedersrelaterad-brottslighet/.

—. ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.” Regeringskansliet. den 27 Maj 2014. https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/05/faktablad-ju-14.02/.

Jusufi, Leotrim. Hibas sorg: Har förlorat sin son och make samma vår. den 24 Maj 2020. https://www.expressen.se/gt/hibas-sorg-har-forlorat-sin-son-och-make-samma-var/.

Kågström, Agnes. Skolbarn fastar när ramadan inleds. den 09 Maj 2019. https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/skolbarn-fastar-n%C3%A4r-ramadan-inleds-1.14993269.

Karolinska Institutet. Identity crisis, Identitetskris. 2020. https://mesh.kib.ki.se/term/D007063/identity-crisis.

Lewanndowsky, S., och J. Cook. The conspiracy theory handbook. 2020.

Livsmedelsverket. Måltidsmodellen. den 12 Februari 2020. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/maltidsmodellen.

Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor. Öppna skolan! Om HBTQ, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet. Växjö: Lenanders Grafiska AB, 2019.

Nationalencyklopedin. Antisemitism. den 07 01 2021. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antisemitism.

—. Islamofobi. den 07 01 2021. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/islamofobi.

—. Konspirationsteori. den 07 01 2021. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konspirationsteori.

Nelms Metod. Varför viktig att kunna simma? . 2021. https://www.gillavatten.se/varfor-viktig-att-kunna-simma/#:~:text=Att%20kunna%20simma%20och%20k%C3%A4nna,och%20vara%20trygg%20i%20vatten.

Norocel, Cristian Ov . ”Ung och extrem – om våldsbejakande högerextremism.” Stockholm , 2016.

Olsson, Emma. ”Skärpta krav förbjuder könsuppdelade klassrum.” Skolvärlden, den 6 Februari 2017.

Regeringskansliet. SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Stockholm: Elanders Sverige AB, 2019.

Regeringskansliet. ”Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser.” Stockholm, 2014.

Rehn, Camilla, och Jiang Millington. Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering. den 06 Maj 2020. https://skolvarlden.se/artiklar/hjalp-skolpersonal-att-hantera-radikalisering.

Säkerhetspolisen. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Stockholm, 2010.

SkolmatSverige. 2000 skolluncher under din skoltid! 2020. http://www.skolmatsverige.se/elev.

Skolverket . Jämställdhet i skolan. den 17 Juni 2020. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan#:~:text=Systematiskt%20kvalitetsarbete-,Skolans%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsuppdrag%20i%20skollagen%20och%20l%C3%A4roplanerna,elevernas%20l%C3%A4rand.

Skolverket. ”Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplaner för att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag.” Stockholm, 2017.

—. Kontroversiella frågor. den 11 September 2020. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kontroversiella-fragor.

—. Motverka hedersrelaterat våld och förtryck. den 7 Februari 2020. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/motverka-hedersrelaterat-vald-och-fortryck#h-Resurserochlankar.

—. Samverkan med föräldrar och vårdnadshavare – en teoretisk modell. den 18 September 2020. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/samverkan-med-foraldrar-och-vardnadshavare—en-teoretisk-modell.

Skolverket. Kränkande behandling, mobbning och diskriminering. den 10 September 2020. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering.

—. Kränkande behandling, mobbning och diskriminering. den 10 September 2020. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering#h-Arbetetmotkrankandebehandlingochmobbning.

—. Mat i förskolan och skolan. den 13 October 2020. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/mat-i-forskolan-och-skolan.

—. Skoluniform. den 3 September 2020. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skoluniform.

Socialdepartementet. ”Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.” Stockholm, 2018.

Socialstyrelsen . ”Kort om våldsbejakande extremism – socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna.” Stockholm , 2017.

Socialstyrelsen. ”Om barnäktenskap – lagar och regler i Sverige.” Stockholm, 2019.

—. Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism. den 30 December 2020. https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/valdsbejakande-extremism/.

Svenska Skidrådet, Friluftsfrämjandet, Svenska Idrottslärarföreningen. ”Utflykter i grundskolan.” 2012.

Ungdomsstyrelsen. ”Gift mot sin vilja.” Stockholm, 2009.

UNICEF. Kvinnlig köns­stymp­ning ger flickor men för livet. den 2 November 2020. https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning.

Yourstone, Jenny, David Cardell, Lily Stroubouli Lanefelt , och Hedwig Westerberg. ”Våldsbejakande extremism i kriminalvård – en kunskapsöversikt.” Norrköping , 2016.

 

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038