Black on Transparent2

GENUS

Hur borde jag agera om en ungdom kommer olämpligt klädd till en aktivitet i eller utanför skolan?

Utmaning

Det händer att ungdomar kommer klädda på ett sätt som kan vara olämpligt för att aktivt och säkert delta i en aktivitet i eller utanför skolan. Detta kan sträcka sig hela vägen från att en elev har på sig pyjamasbyxor till debatten om att kvinnliga elever ska få/inte få bära på hijab, niqab och burka.

Åtgärdsalternativ

Enligt Skolverket får skolor idag inte ställa krav på att elever ska bära på en viss typ av klädsel i skolan. I enlighet med skollagen[1]och läroplanen är ”individens frihet och integritet en del av den värdegrund som ska genomsyra skolan. Det är också skolans uppgift att låta varje enskild elev hitta sin unika egenart. Att välja sin klädsel kan vara ett sätt att göra det”[2]. Samtidigt så har skolan ett pedagogiskt och tillsynsansvar, vilket innebär att elever måste klä sig på ett lämpligt sätt beroende på bl.a. säkerhet, väderlek och aktivitet. Om ungdomens klädsel försvårar till exempel kontakt och samspel mellan lärare och elev, påverkar andra elevers rätt till trygghet och god arbetsmiljö, eller medför risker (exempel: laborationer) kan skolan reglera klädseln i sina ordningsregler[3]. Dock måste dessa alltid följa lagen och andra författningar. Det är också viktigt att olika klädesplagg inte hindrar andra områden som till exempel jämställdhet. Detta genom att till exempel särställa tjejer och pojkar i skolor, då denna fråga om att bära på lämpliga kläder ofta redan är könsobalanserad, med stort fokus på endast kvinnliga elever. Det är även viktigt här att understryka att du som lärare även har yrkesetiska principer som du har skyldighet att förhålla dig till[4]. Detta innebär till exempel att skydda och stödja en elev som inte vill bära på en viss klädsel (exempel: hijab) från föräldrar och släktingar som tvingar på det. Du har rätt att aktivt motverka det som våra samhälleliga värderingar vilar på i Sverige.    

 

Vidare, när det gäller dig som fritidspedagog, ungdomsledare, eller andra frontlinjeutövare som har kontakt med unga utanför skolan, är det viktigt att du följer de riktlinjer som ges på din arbetsplats angående lämplig klädsel för att delta i den aktivitet du håller i. Om ungdomens klädsel försvårar till exempel hans/hennes aktiva deltagande i aktiviteten eller utför en säkerhetsrisk, så måste detta tas upp med eleven och/eller elevens föräldrar. Olika klädkoder kan krävas i vissa fall för att kunna ta del av en aktivitet (exempel: olika sporter).

 

[1] 1 kapitlet 4 och 5 §§ skollagen (2010:800).

[2] Skolverket, “Skoluniform”.

[3] Ernfors, “Om religionsutövning och religiös klädsel i skolan”.

[4] För mer information läs gärna guiden “Lärares Yrkesetik, ett stöd för introduktionsperioden” här.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038