Black on Transparent2

GENUS

Hur borde jag agera om jag och/eller en kollega till mig blir behandlad annorlunda av en ungdom på grund av kön?

Utmaning

Det händer att ungdomar behandlar sina frontlinjeutövare (till exempel lärare, socialarbetare och ungdomsledare) annorlunda på grund av deras kön. Från att till exempel inte respektera kvinnlig auktoritet till att vägra att ta del av en fysisk aktivitet för att frontlinjeutövaren är en man.

Åtgärdsalternativ

Det är viktigt att notera att precis som en frontlinjeutövare inte kan diskriminera en ungdom på grund av kön, så kan inte heller en ungdom göra detta mot en frontlinjeutövare. Diskriminering i arbetslivet är förbjudet enligt bl.a. diskrimineringslagen, och ingen ska behöva stå ut med att diskrimineras eller trakasseras. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att diskriminering inte förekommer i arbetsplatsen[1]. Därför är det viktigt att du som frontlinjeutövare tar itu med detta tidigt och inte tillåter detta beteende och diskriminering pågå under längre tid. Det kan vara viktigt att du först pratar direkt med ungdomen för att försöka lösa problemet men om detta inte går får du ta upp det direkt med din arbetsgivare. Vidare, som nämnts kan det finnas tillfällen då till exempel en kvinnlig elev inte känner sig bekväm att ta upp ett tema med sin manliga frontlinjeutövare (till exempel har mens och därför inte vill delta i simningslektionen). Inför sådana tillfällen kan du och arbetsgivaren komma överens om godtagbara lösningar. En viktig början kan dock vara att mer öppet prata om dessa teman; en kvinna borde aldrig behöva känna skam och pinsamhet över att prata om dessa ämnen med någon. Ytterligare, om en elev vägrar att delta i en aktivitet på grund av frontlinjeutövarens kön kan detta anses som diskriminerande, och det ska tas upp med arbetsgivaren.

 

[1] Diskrimineringsombudsmannen, “Diskriminering i arbetslivet”.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038