Black on Transparent2

GENUS

Hur borde jag som frontlinjeutövare agera om jag ser att en/flera studenter behandlar andra studenter annorlunda på grund av kön?

Utmaning

Det kan hända att en/flera ungdomar behandlar andra ungdomar annorlunda på grund av kön, både i och utanför skolan.

Åtgärdsalternativ

Enligt bl.a. skollagen, diskrimineringslagen och barnkonventionen ska alla barn likabehandlas. Det är alltså förbjudet enligt svensk lag att diskriminera någon på grund av till exempel kön, både i och utanför skolan[1]. Det är viktigt att förstå att när det gäller skolan så är denna ansvarig för att ingen diskrimineras och trakasseras. Om detta händer med någon av dina elever måste du ta reda på vad som hänt och agera. Detta gäller vare sig eleven blivit trakasserad i skolan, på vägen till eller hem från skolan eller på till exempel en friluftsdag. I vissa fall kan det även vara skolans ansvar att stoppa diskriminering i sociala medier[2]. Gynna jämställdhet, mänskliga rättigheter, osv. är direkt kopplat till skolans uppdrag. Det är med detta viktigt att du pratar och förklarar för dina ungdomar att om de skulle bli diskriminerade i skolan på grund av till exempel sitt kön, bör de prata med en anställd; antingen du själv, en annan lärare, skolsyster, fritidspedagog eller någon annan på skolan som de känner förtroende för. Vidare gäller lagar i Sverige om diskriminering också andra frontlinjeutövare som jobbar med barn, till exempel inom socialtjänsten. All typ av diskriminering, inklusive könsdiskriminering, är olagligt i landet och det är därför en del av din roll som frontlinjeutövare att stoppa dessa händelser om de förekommer på din arbetsplats med unga. Detta gäller även unga som identifierar sig själva som HBTQ. Dessa ungdomar kan vara särskilt utsatta för diskriminering på grund av sin sexualitet, som fortfarande i flera sociala kretsar anses som totalt förbjudet och tabubelagda. Det är en del av din roll som frontlinjeutövare att inte låta situationen eskalera och försvara allas lika värde oavsett sexuell läggning (om de har någon eller inte) och kön.   

    

[1] Skolverket, ”Kränkande behandling, mobbning och diskriminering”.

[2] Diskrimineringsombudsmannen, “Ingen får diskriminera dig i skolan”. 

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038