Black on Transparent2

GENUS

På vilka sätt borde jag agera om jag misstänker eller vet om att en av mina kvinnliga elever har blivit könsstympad?

Utmaning

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande. Det är ett drastiskt sätt att utöva kontroll över flickors och kvinnors sexualitet och på så sätt, enligt vissa kulturer[1], bevara familjens heder. Av FN, EU och andra organisationer och myndigheter ses könsstympning av flickor och kvinnor idag som ett uttryck för hedersrelaterade våld och förtryck, som strider mot global jämställdhet och är en direkt kränkning av barns och kvinnors mänskliga rättigheter[2]. Enligt UNICEF könsstympas 3,9 miljoner flickor/kvinnor varje år runt om i världen, med de högsta siffrorna registrerade i Afrika och i Mellanöstern. Dock, till följd av ökad migration, har kvinnlig könsstympning blivit ett växande problem även i länder som i Sverige. Därför, sedan 2017, har vår lagstiftning skärpts; förövaren som utför ingreppet riskera att hamna i fängelse mellan två och tio år. Även förberedelser och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart[3]. Dock, trots dessa regler, är kvinnlig könsstympning fortfarande ett viktigt problem i dagens Sverige som vi måste bekämpa tillsammans med målet att helt avskaffa denne omänskliga sedvänja. 

  

[1] Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer bl.a. inom kristna och muslimska grupper.  

[2] Socialdepartementet, “Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor”.

[3] UNICEF, “Kvinnlig köns­stymp­ning ger flickor men för livet”.

Åtgärdsalternativ

Din roll som frontlinjeutövare är grundläggande för att bekämpa flickors könsstympning. Ett sätt att göra detta är genom att utbilda och prata om ämnet med dina ungdomar, både i och utanför skolan. Frågor som till exempel ”vad är könsstympning?”, ”vilka psykologiska och fysiska konsekvenser kan det ha på en flicka/kvinna?”, ”varför gör man detta?”, osv. är viktiga att diskutera i en trygg miljö tillsammans med dina ungdomar. Vidare kan dessa frågor och diskussioner också vara viktiga att lyfta med barnens föräldrar. Detta kan göras både individuellt och i gruppsammanhang, där man presenterar ämnet och sedan lämnar ordet öppet för frågor och diskussion (exempel: under ett föräldramöte).  När det sedan gäller ett barn som redan har blivit könsstympat kan det hända, då även spädbarn könsstympas, att de unga inte är medveten om detta. Därför är det viktigt för dig som lärare, ungdomsarbetare, socialtjänsteman, inom elevhälsan, osv. att vara medveten om och uppmärksamma både konsekvenserna av och följderna av könsstympning för en flickas psykiska och fysiska hälsa. Könsstympning är förenat med stort fysiskt och psykiskt lidande, där en flicka behöver hälsovård och extra stöd. World Health Organisation (WHO)[1], lyfter bl.a.:

 

  • Traumareaktioner
  • Svårigheter och smärta när flickan ska kissa.
  • Stora svårigheter och smärta vid menstruation.
  • Återkommande sår-, hud- och slemhinneinfektioner.
  • Återkommande urinvägsinfektioner.
  • Varbölder (abscesser).
  • Sexuella smärtor och svårigheter.
  • Förlossningskomplikationer.
  • Kontinuerliga somatiska symptom som magvärk, huvudvärk och illamående.

 

Notera att då könsstympning är en del av hedersrelaterat våld (precis som tvångsäktenskap), är det viktigt att du – inom din position och arbetsroll – följer den process som redan nämnts under fråga 7 ovan. Vidare är det mycket viktigt att understryka för en tjej/kvinna som har blivit omskuren att du inte är ensam i den här situationen och det finns hjälp att få; både psykiskt och fysisk. Det kan bli bättre och det är viktigt att prata om det. Man kan leda flickan vidare till ställen som till exempel ungdomshälsan, ungdomsmottagningen, elevhälsan i skolan, vårdcentralen, osv. för att få den professionella hjälp och det stöd hon behöver. Slutligen, som tidigare nämnts, är det viktigt att alltid understryka till dina unga att könsstympning är olagligt och straffbart i Sverige; det strider helt mot våra lagar och värderingar.         

 

[1] Hedersförtryck.se, “Vilka konsekvenser kan det få?”.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038