Black on Transparent2

GENUS

Vad kan jag göra om en ungdom inte vill eller inte får delta i en utflykt/resa som skolan organiserat?

Utmaning

När du anordnar utflykter/resor i och/eller utanför Sverige kan vissa elever uppge att de inte kommer att delta i en sådan aktivitet. I de flesta fall presenterar dessa studenter inte något särskilt skäl för sitt beslut, med undantag för vägran som kan motiveras av bl.a. kulturell, traditionell och religiös uppfattning och bristen på vilja att samarbeta med andra studenter. Det kan dock också bero på grupptryck från kamrater och/eller tryck från föräldrar som oroar sig över deras dotters/sons säkerhet eller välbefinnande under utflykten/resan. Vissa föräldrar kan anse aktiviteten som olämplig och bekymra sig över att till exempel flickor och pojkar kan dela boende, att maten som erbjuds inte överensstämmer med religiösa dietregler, och att unga kan komma i kontakt med alkohol och droger medan de är borta. Andra viktiga skäl kan också vara att familjen känner att de saknar ekonomiska medel för att skicka sin son/dotter på utflykten/ resan.

Åtgärdsalternativ

Först och främst är det viktigt att framhäva att när det gäller avgifter för skolresor och liknande så ska en ungdoms ekonomiska ställning aldrig vara avgörande för hans/hennes deltagande. Avgifterna ska vara frivilliga och alla elever ska få delta i aktiviteten, oavsett om deras vårdnadshavare är med och betalar eller inte[1]. Sedan bör du som lärare först prata med studenten för att försöka ta reda på deras och/eller föräldrarnas skäl till att inte låta han/henne delta i aktiviteten. När du som lärare kunnat identifiera området för oro, kan det vara en bra idé att prata med föräldrarna. Under samtalet kan du försäkra dem att eleverna kommer att vara under din och skolpersonalens vård och tillsyn. Du kan förklara att skolresor och utflykter anses vara en naturlig del av utbildningen och många gånger ger värdefulla kunskaper, erfarenheter och viktiga upplevelser för eleverna[2]. Särskilt om denna utflykt/aktivitet är en del av skolplanen och elevens sätt att uppnå ett visst skolresultat (exempel: friluftsdag och besök på museum). Du ska öppet diskutera alla dessa frågor och bekymmer med föräldrarna och, om det är applicerbart, anpassa aktiviteterna till din diskussion och överenskommelse. Vidare, bör du förklara för föräldrarna att genom att förbjuda barn att delta i en utflykt/resa, kan det leda till att eleven alienerar sig från klasskamraterna. Under inga omständigheter ska en ungdom avstå från att deltaga vid resan/utflykten på grund av till exempel sitt kön (exempel: föräldrar tillåter sin son delta i friluftsdagen men inte dottern).

 

Å andra sidan, om en elev vägrar att delta och/eller känner press från andra att inte delta, är det väldigt viktigt att du förstår anledningen till detta och vidtar åtgärder därefter (beroende på anledningen). Du kan ta ett samtal med eleven individuellt och/eller i grupp, beroende på vad som känns mest lämpligt. Ifall det behövs, kan du senare även inblanda vårdnadshavare om det är till hjälp/stöd (och även så att föräldrarna är medvetna om situationen).  

 

[1] Grundskolan (10 kapitlet 11 § skollagen (2010:800)) och gymnasieskolan (15 kapitlet 18 § skollagen (2010:800)).

[2] Svenska Skidrådet m.fl., ”Utflykter i grundskolan”.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038