Black on Transparent2

Att leva tillsammans

Om en/flera av mina ungdomar tar upp ett känsligt och/eller kontroversiellt tema under bl.a. en lektion eller fritidsaktivitet (exempel: radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrordåd), hur borde jag agera som frontlinjeutövare?

Utmaning

Det finns många frontlinjeutövare som känner sig osäkra och oförberedda att diskutera svåra, känsliga och/eller kontroversiella teman/frågor med sina ungdomar. Dessa kan inkludera allt från att diskutera terrordåd, till olika typer av extremism, till att samtala om existentiella frågor och om olika religiösa övertygelser, osv. Det händer att lärare, socialarbetare, ungdomsledare och andra som har nära kontakt med unga, helt undviker och/eller vägrar att ta itu med dessa teman och frågor. En lärare kan till exempel vara orolig för att snabbt tappa kontroll över sina elever om han/hon tar upp dessa teman med sina elever under lektionstid. Andra kan känna att de inte har tid att hantera sådana frågor, medan andra frontlinjeutövare helt enkelt inte vet vad de ska säga och/eller svara till sina unga.

Åtgärdsalternativ

Till en början kan det vara användbart att skilja mellan två typer av kontroversiella frågor/teman: de långvariga och de mer akuta. Vad detta innebär är att det finns kontroversiella frågor som har existerat under en lång tid (exempel: spänningar mellan olika grupper i Europa), medan andra har uppstått mer nyligen (exempel: radikalisering av unga européer via nätet och växande oro för olika typer av extremism och nätmobbning). Båda typerna erbjuder liknande utmaningar men med olik tonvikt, både för lärare och andra frontlinjeutövare. Gällande de långvariga kontroversiella frågorna är utmaningen bl.a. att hitta bättre och nya sätt att svara på frågorna, samtidigt som man undviker att ytterligare alienera enskilda grupper eller individer. Med de mer akuta kontroversiella frågor ligger utmaningen för lärare och andra i att kunna svara och diskutera spontana frågor som ställs av unga, med fakta och pålitlig information. Vidare, är det viktigt att notera att vad som kan anses som en kontroversiell fråga i en skola, eller t.o.m. en klass, kan vara ovidkommande för en annan.

 

Med detta sagt är det viktigt att du som lärare och annan frontlinjeutövare kan ge meningsfulla förklaringar till dina ungdomar, även när de ställer frågor som inte är direkt relaterade till lektionen/aktiviteten du har planerat för dem. Fokus för diskussioner bör vara att skapa en miljö där eleverna kan visa respekt för varandras åsikter. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkning[1]. Preliminär förberedning minskar rädslan för att diskutera kontroversiella ämnen när ärendet uppstår. Vidare, notera att ifall du skulle känna dig osäker över att diskutera ett tema/fråga kan du alltid föreslå att ni kan prata om det nästa lektion/träff. Detta kan ge dig och andra elever tid att reflektera över temat/frågan i syfte att ha en givande och berikande konversation tillsammans. Dock, är det väldigt viktigt att du tar upp temat/frågan igen och inte ignorerar eller glömmer det i framtiden.

 

Ett exempel på en aktivitet för att ta itu med kontroversiella frågor kan vara att dela upp dina ungdomar i olika grupper och få dem att försvara ett tema/idé. Du kan till exempel ha en grupp som är för att censurera vissa inlägg på sociala medier, medan en annan grupp är emot. Vitsen med detta är att uppmuntra unga människor att tänka analytiskt. I livet är det viktigt att se saker utifrån andras perspektiv. Detta tillåter oss att utveckla empati och medmänsklighet mot andra människor. Vidare, med din vägledning och hjälp under aktiviteten, kan en ungdom också själv inse att en ursprunglig åsikt kan ifrågasättas. Detta, istället för att du som frontlinjeutövare säger vad som är fel och rätt och vad de borde tycka och tänka om ett tema/fråga[2].  

 

Vidare, om dialog med vissa elever blir omöjlig är det nödvändigt att du meddelar det till rektorn, som förhoppningsvis kommer att vidta nödvändiga åtgärder enligt skolans interna regler. För andra frontlinjeutövare kan du ta upp det med närmaste chef och kolla eventuella verksamhetsdirektiv.

 

[1] Skolverket, ” Kontroversiella frågor”.

[2] För flera praktiska exempel och stöd se följande! Stöd för lärare: läs Europarådets rapport ”Teaching controversial issues” för mer vägledning. Stöd för skolledare: läs Europarådets rapport ”Managing controversy” för mer vägledning (val på svenska). Stöd för skolpersonal: se Skolverkets videoklipp ”Komma igång med kontroversiella frågor”. 

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038