Black on Transparent2

Att leva tillsammans

Om jag misstänker att en av mina unga lider av en identitetskris/brist på tillhörighet, på vilka sätt kan jag hjälpa och vägleda honom/henne?

Utmaning

Tonåren är för många en förvirrande och svår period i livet, där de måste balansera mellan barn- och ungdomsåren och en kommande vuxenålder. Det är en period då många unga försöker hitta sig själva och forma sin egen identitet bland vänner, familj, och i andra sociala kretsar (både i det verkliga livet och på nätet). Därför kan det inträffa att en ungdom lider av en identitetskris: en ”kaotisk självuppfattning, i vilken ens roll i tillvaron verkar vara ett olösligt dilemma, och som ofta kommer till uttryck i isolering, tillbakadragenhet, uppror eller extrema handlingar”[1]. En tonåring kan känna sig hjälplös och frustrerad, då han/hon känner sig sliten om vem han/hon vill/ska vara och kan känna starka känslor angående brist på tillhörighet. Följaktligen – på jakt efter svar – kan den unga bli utsatt och lockad till extremistiska miljöer.    

 

[1] Karolinska Institutet, ” Identity crisis, Identitetskris”.

Åtgärdsalternativ

Alla människor, unga och äldre, har en förebild som man ser upp till. Denna förebild kan ändras något med åren[1] men den brukar oftast ha en djupgående påverkan på oss och vår identitet. Det är med detta viktigt att du som frontlinjeutövare framstår som en god förebild för de unga du arbetar med. Någon som de kan respektera och lita på. Du kan även presentera under en lektion/aktivitet svenska förebilder (exempel: musiker, idrottare och författare) från olika bakgrunder, kön, osv. som har lyckats i Sverige. Det är viktigt för unga att kunna se Sverige som ett land av möjligheter där du som individ – oavsett din bakgrund, kön, osv. – kan gå långt om du jobbar hårt. Det är viktigt för oss alla att känna oss accepterade; att vi har ett syfte i livet och är ansedda som en viktig medlem i det samhälle vi lever i. Detta kan vidare förhindra att unga lockas till radikala åsikter och extremistiska grupper.   

       

Dessutom, i ett skapande av identitet blir det också tydligt att ungdomens självbild påverkas av sin omgivning, upplevelser, och hur man värderar och ser på sig själv. Ungdomens nätverk (till exempel familj och vänner) och samhället i övrigt har en ytterligt stor inverkan i utformningen av ungdomens identitet. Vidare, genom att utmana gränser mot samhällets normer och lagar testar en tonåring sin identitet. Han/hon får möjlighet att förstå vad som är rätt och fel, vilka värderingar som de anser grundläggande, och vem de vill sträva att bli som vuxna. Rent allmänt, att hitta sig själv handlar om att testa sig fram och är en del av en människas uppväxt och utveckling. Med detta, är det viktigt för dig som frontlinjeutövare att hjälpa och stödja dina unga att hitta sin identitet genom att till exempel skapa förtroende, stärka ungas självförtroende, undervisa om värderingar och normer och uppmuntra unga att våga fatta självständiga beslut.

 

Det är vidare alltid bra att du håller ett öga på dina ungas beteende. Om en av dem alltid är ensam, undviker att delta i gruppaktiviteter, ofta är arg och ledsen, osv. kan det vara viktigt att du har ett samtal med honom/henne för att förstå orsaken. Det kan finnas många anledningar (från familjeproblem, till mobbning, till att inte se vitsen med att gå i skolan längre) och de kan alla kräva olika åtgärden. Dock är det viktigt att inte ignorera detta och att du pratar med din elev för att se till att situationen förbättras på både kort och lång sikt. Notera att om du bevittnar extremistiska tendenser i deras sökande efter identitet kan det vara avgörande att du presenterar ett annat perspektiv. Du bör visa dem att de kan göra en positiv förändring, men att de inte behöver extrema grupper för att göra detta. De kan vara missnöjda med samhället, landet, Europa, världen, osv. och det är bra att ha sådana bekymmer. Det finns många demokratiska verktyg att använda, men att våld och hat knappast löser problemen.

 

[1] Notera: precis som en människas identitet.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038