Black on Transparent2

Samhället och Ideologi

Hur borde jag agera om jag bevittnar att en ungdom delar extremistpropaganda(i form av till exempel lappar, klistermärken, eller videos via mobiltelefonen) med andra unga?

Utmaning

Det kan hända att du som frontlinjeutövare märker att en ungdom delar extremistpropaganda med andra ungdomar, i och utanför skolans lokaler. Anledningarna till detta kan starkt variera, och det är viktigt att notera att ändamålet bakom denna handling inte alltid behöver vara medvetet ond. Det kan hända att ungdomen gör det för att få uppmärksamhet, som provokation, eller bara som ett skämt. Dock finns det flera instanser där delningen av denna typ av information är skadlig och farlig; speciellt om det innehåller och/eller uppmuntrar unga till våld. Även radikalisering och rekrytering av unga för att gå med i extremistiska umgänge kan ske på detta vis, genom att en/flera delar extremistpropaganda med andra (både via bl.a. nätet, men också personligen).

Åtgärdsalternativ

Om du som frontlinjeutövare kommer i kontakt med en sådan situation är det väldigt viktigt att du vidtar åtgärder så fort som möjligt. Du kan ta itu med detta problem på liknande sätt som när du pratar med dina unga om till exempel falska nyheter, där du uppmuntrar dem att alltid ifrågasätta, reflektera, och tänka kritiskt över denna typ av information. Det kan också vara viktigt att dekonstruera och analysera tillsammans med dina elever de dolda betydelserna bakom denna form av propaganda, då extremistiska grupper som till exempel högerextrema grupper använder ”meme” och skämt för att på så vis nå ut och attrahera fler unga personer. Det kan hända att en ung person visar extremistpropaganda genom att dela till exempel lappar och klistermärken med andra, utan att faktiskt förstå dess betydelse och potentiella alvarliga konsekvenser. De kan göra det för att få uppmärksamhet, provocera, eller bara som ett skämt.

Å andra sidan kan detta också göras med en avsikt, där eleven går extremistgruppens ärenden och försöker – via delandet av propaganda – att radikalisera andra och väcka intresset hos sina kamrater för denna grupp. Det kan vidare bli en skadlig och farlig situation när denna typ av information innehåller och/eller uppmuntrar unga till våld. Således, ifall du bevittnar att en ungdom delar extremistpropaganda med andra i och utanför skolan, borde du först stoppa detta, ha en seriös konversation med honom/henne om det anses lämpligt, och/eller ta direkt kontakt med din arbetsgivare för att ta kontakt med socialtjänsten och/eller polisen (beroende på dess allvar och brådskande karaktär).   

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038