Black on Transparent2

Samhället och Ideologi

Om en/flera ungdomar starkt tror och stödjer olika konspirationsteorier, falska nyheter, och alternativa fakta, hur kan jag på ett konstruktivt sätt motverka detta?

Utmaning

Alla extremistgrupper använder nuförtiden konspirationsteorier och falska nyheter som ett verktyg för rekrytering och för att främja sina radikala agendor. Faktorer som osäkerhet, rädsla, socioekonomiska frågor, och psykiska sjukdomar är exempel på sådant som används. Under de senaste åren har exempelvis högerextremistiska grupper och jihadister visat sig vara aktiva och effektiva i sin spridning av konspirationsteorier, som syftar till att rikta in sig på individer eller grupper som anklagas för att vara ansvariga för det onda/instabila i samhället[1]. Att skydda ungdomar mot att bli indragna i dessa gruppers konspiratoriska labyrint är avgörande för att driva tillbaka konspirationsteoretikernas förmåga att mobilisera extremistiska handlingar och våld.

 

[1] För mer information om konspirationsteorier som sprids av högerextrema grupper kan vi starkt rekommendera att du läser följande Radicalisation Awareness Network (RAN) rapport skriven på engelska av Francesco Farinelli, här.   

Åtgärdsalternativ

Notera att du kan hitta definitionen om vad konspirationsteorier faktiskt är på Europeiska Kommissionens sida ”Så upptäcker du konspirationsteorier.” Vidare, under tematiska rekommendationen att leva tillsammans har det redan tagits upp flera förslag om hur du, på olika sätt som frontlinjeutövare, kan förebygga falska nyheter, desinformation, osv. för att bl.a. förhindra att en/flera ungdomar far illa ut.

 

Se nedan här för andra idéer om hur du kan som lärare, ungdomsledare, osv. agera om en/flera ungdomar redan är engagerade i konspirationsteorier och alternativa fakta:

 

  • Trovärdiga budbärare: att ungdomar får en chans att lyssna på eller t.o.m. organisera en föreläsning med en tidigare extremist kan vara till viktig hjälp och stöd för att skapa och sprida motmeddelanden (till exempel: Christian Picciolini, tidigare nynazist i USA som idag jobbar för att motverka bl.a. radikala meddelanden och extremism).
  • Visa empati: att bygga en god förståelse med personer som tror på konspirationsteorier kan hjälpa till att utveckla deras fördomsfrihet mot andra.
  • Bekräfta kritiskt tänkande: utnyttja uppfattningen som konspirationsteoretiker har att de är kritiska tänkare för att omdirigera deras inställning till mer tillförlitliga källor och analyser.
  • Motverka med logik och fakta: Förklara inkonsekvenser eller tekniker som används för att skapa en konspirationsteori och använd faktabaserad information för att visa att teorin är falsk.  
  • Undvik helt att håna han/henne för hans/hennes tro i konspirationsteorier: En aggressiv dekonstruktion av en konspirationsteori fungerar inte med individer som är mycket engagerade i dessa teorier. Ett sådant tillvägagångsätt kan många gånger göra det värre och du måste därför undvika detta[1].   

 

Det är viktigt att inte glömma att inom debatten om konspirationsteorier är det också lämpligt att gå in i teman som till exempel antisemitism och främlingsfientlighet[2]. I synnerhet antisemitism är utbredd och judar har varit målet för diskriminering i årtusenden, även i nutida konspirationsteorier. Vidare, är Islamofobi också nuförtiden en del av konspirationsteorier som sprids runt om i världen. Det är viktigt att klargöra att all typ av diskriminering är fel, oavsett ämnet eller agenten. Det behövs att man bekämpar diskriminering och främlingsfientlighet, men detta bör göras utan att anklaga vissa etniska och religiösa grupper[3].

 

[1] Lewanndowsky and Cook, ” The conspiracy theory handbook”.

[2] Ifall du vill kan du se definitioner om antisemitism, främlingsfientlighet och islamofobi i till exempel Nationalencyklopedin.

[3] För mer information om konspirationsteorier kan vi starkt rekommendera att du besöker Europeiska Kommisionens sida på svenska ”Så upptäcker du konspirationsteorier,” här.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038