Black on Transparent2

Samhället och Ideologi

Vad ska jag göra om en ungdom öppet prisar ett/flera terroristattacker och/eller länkar en/flera religioner och dess troende till terrorism?

Utmaning

Det har hänt att en/flera ungdomar har öppet uttryckt stöd för ett/flera terroristattacker utförda av terror och extremistgrupper. Under dessa tillfällen har eleven uttryckt bl.a. att dessa människor, deras familjer och samhället i stort förtjänade denna lidande på grund av till exempel deras otro till Gud, livsstil och/eller etnicitet, kön och bakgrund. Vidare, kan det hända att en elev direkt kopplar en/flera religioner och dess troende till terrorism. Då flera terroristgrupper ofta använder religion för att rättfärdiga sina radikala idéer, händer det att människor ibland länkar ihop en viss religion till terrorism.  

Åtgärdsalternativ

Uttalandet om att en/flera terroristattacker är berättigade kan helt enkelt vara en provokation och ett sökande efter uppmärksamhet av barnet. Dock kan det också basera sig på bl.a. elevens extremistiska tänkande eller de åsikter som delas inom han/hennes familj och/eller nära cirkel. Din roll som frontlinjeutövare är att utmana ungdomens uttalande; varför tänker han/hon på detta vis? Be dem förtydliga och utveckla sina tankar och åsikter kring temat. Kom ihåg att du alltid kan gå tillbaka till handbokens introduktion för att identifiera tecken och försiktigt undersöka om detta kan vara ett fall av ungdomsradikalisering. Dessutom, borde du uppmuntra de andra studenterna i lektionen, aktiviteten, osv. att lägga fram argument om ungdomens uttalande och vart det ligger brister på hans/hennes påstående. Under dessa diskussioner är det viktigt att behålla lugnet mellan eleverna då det kan bli en emotionell debatt. Vidare borde du som frontlinjeutövare också komma ihåg att alltid visa empati under dessa samtal, där du understryker att offren för terroristattacker är oskyldiga människor precis som han/hon och alla andra eleverna. Var och en av oss, våra familjer, våra vänner, osv. kan bli offer för terrordåd. Inget argument kan motivera dödandet av människoliv.

 

Vidare, är det väldigt viktigt att unga förstår att terrorism inte är kopplad till någon viss religion, men har använts under mänsklighetens historia som en ursäkt och förklaring till varför man gör det man gör. I religionens namn har människan rättfärdigat sina onda handlingar och ofta kommit undan med det. Terroristgrupper med radikala ideologier som till exempel Boko Haram och IS har använt religion för att rättfärdiga sina radikala idéer och handlingar. De är muslimer, men det är viktigt att visa att många muslimer brutalt mördats av dessa organisationer, vilket drivit många på flykt till andra länder för att överleva. Det är lätt att attrahera och manipulera folk genom att koppla sig själv/sin organisation till religion och sedan rättfärdiga alla åtgärden genom detta. 

     

Notera att som frontlinjeutövare ska du alltid kontakta föräldrar, socialtjänst och/eller polis om det finns en orsak för oro med en/flera ungdomar.  

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038