Black on Transparent2

Vem borde jag vända mig till?

Nedan har vi för EUROGUIDE i Sverige sammanställt en lista med relevanta och användbara kontaktuppgifter till organisationer, myndigheter, osv. som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som frontlinjeutövare. Notera vidare att inom dessa nämnda organisationer, myndigheter, osv. nedan kan du ofta (speciellt via deras hemsidor) även hitta andra rekommendationer på ställen som kan vara relevanta för dig att besöka, beroende på ditt specifika ärende.

 

Skolverket

Vad är det? Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. De arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.  

 

Allmänna kontakt uppgifter:

 

Hedersförtryck.se

Vad är det? Hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Telefonnummer – Ring på 010 – 223 50 00

Ring även nationella stödtelefonen för yrkesverksamma på 010 – 223 57 60 (läs mer om detta här: https://www.hedersfortryck.se/om-oss/stodtelefonen/)   

 

GAPF

Vad är det? Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. De vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Telefonnummer – Ring på Tel dagtid 08-711 60 32 eller övrig tid 070-000 93 28

 

CVE – Center mot våldsbejakande extremism

Vad är det? CVE arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är placerat inom Brå och inrättades år 2018.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Telefonnummer – Ring på +46 8 527 44 200

Ring även stödtelefonen för yrkesverksamma på +46 8 527 44 290 (läs mer om detta här: https://www.cve.se/stod/stodtelefon.html)

 

Polisen

Vad är det? Om du har misstankar om att något olagligt har hänt (till exempel: brott) eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Telefonnummer – För tips och anmälningar ring på 114 14

Vid akuta ärenden ring på 112

 

Socialtjänsten (i din kommun)

Vad är det? Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för råd, stöd och hjälp (även kommunerna har lokala samordnare eller kontaktpersoner i frågor som rör bl.a. våldsbejakande extremism som du kan vända dig till).

Allmänna kontakt uppgifter:

 

BRIS – Barnens rätt i samhället

Vad är det? BRIS är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Telefonnummer – Ring på 08 – 598 888 00

De som är under 18 år kan ringa BRIS för att få prata med en kurator, numret är 116 111 (läs mer om detta här https://www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-en-kurator/ring-116-111/

 

BEO – Barn- och elevombudet

Vad är det? Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen men har samtidigt en självständig funktion. BEO uppgift är att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Telefonnummer – Ring på 08 – 586 080 00
 • Mailadress – beo@skolinspektionen.se
 • Postadress – Box 23069, 104 35 Stockholm
 • Webbplats – https://beo.skolinspektionen.se/

 

Barnombudsmannen

Vad är det? Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att bevaka hur FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen – efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner, och myndigheter. De ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Telefonnummer – Ring på 08 – 692 29 50

De som är under 18 år kan ringa Barnombudsmannen för att få svar på frågor om deras rättigheter, numret är 020 – 23 10 10 (läs mer om detta här https://www.barnombudsmannen.se/om-webbplatsen/kontakta-oss/

 

Flamman – Socialt förebyggande centrum

Vad är det? Flamman socialt förebyggande centrum (Flamman SFC) är en idéburen förening. Den består idag av två delar. Dels våra mötesplatser för unga på Kroksbäck med sedvanliga fritidsaktiviteter och ett center med flera olika verksamheter som alla fokuserar på att skapa bättre förutsättningar för ungas framtid på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Mailadress – Info@flammanmalmo.se
 • Postadress – Flamman Socialt förebyggande centrum (Carl Gustafs Väg 40, 214 21 Malmö); Flamman Ungdomarnas Hus (Hyllievångsvägen 6, 216 25 Malmö).
 • Webbplats – https://www.flammanmalmo.se/

 

Rädda barnen – Orostelefonen om radikalisering

Vad är det? Orostelefonen som idag drivs av Rädda barnen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa till oss om du bara vill prata med någon om din oro.

Allmänna kontakt uppgifter:

 • Telefonnummer – Ring på 020 – 100 200
 • Mailadress – orostelefonen@rb.se
 • Postadress – Rädda Barnen, 107 88 Stockholm
 • Webbplats – https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/orostelefonen/

 

EXIT

Vad är det? EXIT på Fryshuset finns till för dig som är aktiv i extremgrupper och vill få hjälp med att lämna dessa. EXIT stöttar även dig som är anhörig till någon som befinner sig i en våldsbejakande miljö och utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

Allmänna kontakt uppgifter:

 

Ungdomsmottagningen

Vad är det? Till en ungdomsmottagning kan du som är mellan 12 och 25 år gå om du har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel. Du kan också gå dit om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

Allmänna kontakt uppgifter:

 

Tjejjouren.se

Vad är det? Tjejjourerna är ideella föreningar som jobbar gratis med att stötta och stärka unga tjejer. Alla som identifierar sig som tjej kan kontakta en tjejjour för stöd eller pepp. I Sverige finns det runt 50 tjejjourer, 20 ungdomsjourer, och ett par trans- och tjejjourer. Alla har en liknande verksamhet med skillnaden att en tjej- och transjour också vänder sig till transpersoner som inte är tjejer, medan ungdomsjourerna organiseras av och vänder sig till personer av alla kön.

Allmänna kontakt uppgifter:

 

RAN – Radicalisation Awareness Network

Vad är det? År 2011 skapades RAN inom EU. Det är ett internationellt nätverk av praktiker inom olika verksamheter som arbetar förebyggande. RAN har under åren utvecklat diverse material som kan vara till stor hjälp för dig som frontlinjeutövare (till exempel: besök ”the EU RAN Collection of Practises” (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices_en). 

Allmänna kontakt uppgifter:

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vad är det? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Deras målgrupp inkluderar att stödja: 1) beslutsfattare och tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor och, eller inom politiken för det civila samhället, 2) ungdomsorganisationer och föreningsledare, 3) ungdomar i allmänt och slutligen 4) HBTQ-organisationer och etniska organisationer.

Allmänna kontakt uppgifter:

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038